Nieuws

Bijna drie ton voor landbouw in de grensstreek

Er wordt 300.000 euro uitgetrokken voor de landbouw in de grensstreek. Het geld is bedoeld voor het project Agro&Climate. Er worden onder andere twee pilots uitgevoerd. Die moeten een bijdrage leveren aan de beperking van stikstof- en CO2 emissies en het verminderen van de energie-input © Pixabay
VREDEN - Er wordt 300.000 euro uitgetrokken voor de landbouw in de grensstreek. Het geld is bedoeld voor het project Agro&Climate. Er worden onder andere twee pilots uitgevoerd. Die moeten een bijdrage leveren aan de beperking van stikstof- en CO2 emissies en het verminderen van de energie-input
Eén van de pilots houdt zich bezig met het uitrijden van mest. Doel is om een landbouwmachine te ontwikkelen die mest kan injecteren als er al gewassen op het land staan. Hierdoor kan de mest beter en preciezer gedoseerd worden. Dit zorgt ervoor dat de plant beter kan groeien en hierdoor verdwijnt er ook minder stikstof in de omgeving. 
Het project wordt deels gefinancierd vanuit de INTERREG-regeling. Deze Europese pot met geld ondersteunt grensoverschrijdende samenwerking. Daarnaast betaalt het Europese Fonds voor Regionale Ontwikkeling een deel van de kosten. Ook lokale partners betalen mee.