Nieuws

Actiegroep krijgt gelijk: stikstofberekening Lelystad Airport klopt niet

In de milieueffectrapportage (mer) voor Lelystad Airport zijn in 2018 verkeerde en onvolledige gegevens gebruikt voor de berekening van de uitstoot van stikstof. Ten onrechte is er voor de uitbreidingsplannen geen natuurvergunning aangevraagd. Dat concluderen een werkgroep van het RIVM en de Commissie voor de milieueffectrapportage dinsdag in een advies. © ANP
LOENEN - In de milieueffectrapportage (mer) voor Lelystad Airport zijn in 2018 verkeerde en onvolledige gegevens gebruikt voor de berekening van de uitstoot van stikstof. Ten onrechte is er voor de uitbreidingsplannen geen natuurvergunning aangevraagd. Dat concluderen een werkgroep van het RIVM en de Commissie voor de milieueffectrapportage dinsdag in een advies.
De werkgroep geeft Leon Adegeest en de Samenwerkende Actiegroepen Tegen Laagvliegen (SATL) grotendeels gelijk. Adegeest toonde in 2017 aan dat de geluidsberekeningen in de mer niet klopten.

Actiegroep: cijfers zijn gemanipuleerd

In december zei Adegeest dat de stikstofuitstoot van vliegverkeer van en naar Lelystad Airport in de mer veel te laag is berekend. Het rapport stelde dat de stikstof zich op grotere hoogte zou verdunnen en zo op een groter gebied zou neerslaan. 
Adegeest kwam na eigen berekeningen tot veel hogere cijfers voor een veel groter gebied. Volgens hem is er bewust gemanipuleerd met cijfers, door de uitstoot van vliegtuigen gunstiger voor te stellen dan zou moeten.
Ook was volgens de Dalfsenaar in de mer geen rekening gehouden met de uitstoot van het wegverkeer naar de luchthaven. Zo ontbrak de belangrijke Ganzenweg tussen Lelystad en Harderwijk in het rapport.
Naar aanleiding van de kritiek van Adegeest heeft minister Cora van Nieuwenhuizen het SATL-rapport laten beoordelen.

Berekening niet goed onderbouwd

In het oordeel gaan de Commissie mer en het RIVM niet in op de beschuldiging of er gemanipuleerd is met gegevens. Wel zeggen ze: 'In de MER 2018 is niet onderbouwd waarom de gekozen waarde van 43 MW warmte-inhoud als invoer in het voorgeschreven rekenmodel de verspreiding adequaat beschrijft.'
Uit een eigen berekening met de juiste gegevens blijkt volgens de werkgroep dat de uitstoot op de Veluwe groter is dan in de mer van 2018 is vermeld. In plaats van 0,59 mol per hectare per jaar is dat het dubbele: 1,18. Daarmee komt de uitstoot boven de 1 mol uit en had er een natuurvergunning moeten worden aangevraagd. Het gaat daarbij om een gebied van meer dan 700 hectare. 
Het standpunt van SATL dat de effecten van de uitstoot ook beschreven hadden moeten worden boven 900 meter (3000 voet) deelt de werkgroep niet. De uitstoot door vliegtuigen is hier zo beperkt dat cijfers over grotere hoogtes onbetrouwbaar zijn. De mer is op dit punt dus wel juist uitgevoerd.
Over de uitstoot door het wegverkeer stelt de werkgroep dat de gevolgen hiervan in het rapport van 2018 beter hadden moeten worden beschreven. De uitstoot zelf is volgend de destijds gebruikte rekenmethode juist berekend.

Geen oordeel of mer over moet

De werkgroep spreekt zich niet rechtstreeks uit of de milieueffectrapportage voor Lelystad Airport moet worden overgedaan. Het is aan het kabinet om nieuw stikstofbeleid vast te stellen, nadat de Raad van State in mei vorig jaar de tot dan toe gehanteerde Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) naar de prullenbak had verwezen.