Nieuws

Burgerweeshuis steunt voedselbank in verband met Corona

In verband met de Corona problematiek heeft St. Burgerweeshuis Tiel een extra aanvraag ontvangen voor subsidie van de Voedselbank Rivierenland. Dit extra verzoek houdt verband met de aankoop van producten, die vanwege het hamstergedrag van consumenten minder beschikbaar zijn en dus moeten worden aangekocht
TIEL - In verband met de Corona problematiek heeft St. Burgerweeshuis Tiel een extra aanvraag ontvangen voor subsidie van de Voedselbank Rivierenland. Dit extra verzoek houdt verband met de aankoop van producten, die vanwege het hamstergedrag van consumenten minder beschikbaar zijn en dus moeten worden aangekocht
Met de steun is een bedrag gemoeid van 2500 euro. Wilt u weten of de Stichting Burgerweeshuis uw project zou kunnen ondersteunen? Kijk dan op de website www.burgerweeshuistiel.com  U kunt  hier nagaan of uw project in aanmerking komt voor een financiële ondersteuning.