Nieuws

Huisartsen en Ziekenhuis Gelderse Vallei bestrijden gezamenlijk coronavirus

Ziekenhuis en huisartsen zijn goed voorbereid
De huisartsen in de Gelderse Vallei en Ziekenhuis Gelderse Vallei zijn goed voorbereid op de komst van grote aantallen patiënten die besmet zijn met het coronavirus en hebben veel extra maatregelen genomen. Op dit moment liggen er 9 patiënten die besmet zijn met Coronavirus in ons ziekenhuis. Hiervan zijn 5 patiënten overgekomen uit Brabantse ziekenhuizen, die bij ons worden behandeld op de intensive care.
EDE - De huisartsen in de Gelderse Vallei en Ziekenhuis Gelderse Vallei zijn goed voorbereid op de komst van grote aantallen patiënten die besmet zijn met het coronavirus en hebben veel extra maatregelen genomen. Op dit moment liggen er 9 patiënten die besmet zijn met Coronavirus in ons ziekenhuis. Hiervan zijn 5 patiënten overgekomen uit Brabantse ziekenhuizen, die bij ons worden behandeld op de intensive care.
Huisartsen en Ziekenhuis Gelderse Vallei zijn samen als een van de eersten in Nederland begonnen met het apart opvangen van patiënten die mogelijk wel of geen coronabesmetting hebben. Mensen met lichte luchtwegklachten kunnen, zoals het landelijk beleid voorschrijft, thuis uitzieken. Patiënten met ernstige luchtwegklachten die zich bij de huisarts melden, gaan niet naar de huisartsenpraktijk maar worden verwezen naar een speciaal hiervoor ingerichte locatie aan de achterkant van het ziekenhuis. 
Op deze locatie werken medewerkers van huisartsenpost en ziekenhuis samen aan het stellen van een diagnose en beoordelen zij of iemand al dan niet opgenomen moet worden. Het voordeel van deze samenwerking is dat ‘gewone’ patiënten op deze manier niet aanraking komen met mogelijk besmette patiënten. Zowel niet op de huisartspraktijk als in het ziekenhuis. Verder kan er zo efficiënt omgegaan worden met beschermingsmaterialen, zoals mondkapjes en schorten waaraan een groot tekort is in Nederland.
Beperkte begeleiding SEH en Huisartsenpost
Vanwege het besmettingsgevaar moet het aantal mensen in en rond het ziekenhuis zoveel mogelijk worden beperkt. Als een patiënt voor de spoedeisende hulp (SEH) of huisartsenpost komt, mag 1 begeleider mee tot aan de opvanglocatie. Daar wordt bepaald of de begeleider al dan niet verder mee mag.
In het ziekenhuis is een aparte afdeling ingericht waar alle patiënten met een vastgestelde coronabesmetting komen te liggen. Ook is er een aparte afdeling ingericht voor patiënten die worden verdacht van besmetting met het coronavirus in afwachting van de testuitslagen. De spreekuurlocaties in Wageningen, Veenendaal en Barneveld zijn gesloten tot nader order. Deze sluiting is nodig om middelen te besparen en personeel te concentreren op de hoofdlocatie in Ede. Patiënten met een afspraak op 1 van deze locaties worden hierover tijdig geïnformeerd.
Andere maatregelen
Steeds wordt bekeken of niet-acute ingrepen, afspraken en onderzoeken kunnen doorgaan of moeten worden verschoven. Poliklinische afspraken worden indien mogelijk telefonisch afgehandeld. Wanneer een patiënt toch een afspraak heeft op de polikliniek, mag er 1 iemand met hem of haar mee. Alle maatregelen die worden genomen zijn gericht op zowel de veiligheid van onze patiënten en die van de zorgverleners. Al onze artsen, verpleegkundigen, medewerkers en de huisartsen zetten zich maximaal in om iedereen de zorg te bieden die op dit moment nodig is. Er is met man en macht gewerkt om ons voor te bereiden op grote aantallen patiënten die besmet zijn met het coronavirus.