Nieuws

125 miljoen euro subsidie voor Edese biomassacentrales

EDE - Voor de drie biomassacentrales in Ede is bijna 125 miljoen euro subsidiegeld beschikbaar. Het gaat om rijkssubsidie ter stimulering van duurzame energieproductie (SDE+). Dat blijkt uit gegevens van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).
Er is 27,4 miljoen euro voor de centrale aan de Dwarsweg, 42,2 miljoen euro voor de bio-installaties aan de Geerweg en 40,3 miljoen voor die aan de Knuttelweg. Die subsidies zijn in 2014 verleend. 
Voor uitbreiding van biomassacentrale aan de Dwarsweg in Ede is bovendien in 2018 nog eens bijna 14,9 miljoen euro beschikbaar gesteld. Daar komt een nieuwe stoomketel.
Alle subsidies zijn uitgesmeerd over 12 jaar. 

'Maximale bedrag'

Warmtebedrijf Ede, de eigenaar van de centrales, benadrukt in een reactie dat de 125 miljoen euro het maximale bedrag is dat in totaal tijdens de looptijd van projecten aan subsidie betaald kán worden. 'De genoemde subsidie is niet wat we gekregen hebben', vertelt een woordvoerder. 
Aan de 125 miljoen euro zijn namelijk voorwaarden verbonden. 'De SDE+-subsidie wordt pas uitgekeerd op basis van de werkelijke energieproductie.' Hoe meer energie (warmte) er geproduceerd wordt, hoe meer subsidiegeld de centrales ontvangen.
Ook hangt de hoogte van de subsidie samen met de energieprijzen. Als die hoog liggen, en het bedrijf relatief veel geld ontvangt voor de warmte die geleverd wordt, krijgen de biomassacentrales minder overheidssubsidie. 

'Biomassacentrale aan Dwarsweg krijgt schoonste duurzame energie-installatie ooit'

De subsidie wordt gebruikt om duizenden huishoudens in Ede te kunnen voorzien van warmte. Het warmtenet wordt er mee aangelegd. Het geld gaat ook naar energie-innovatie, benadrukt de woordvoerder.
'Warmtebedrijf Ede investeert de subsidie voor een groot deel in de toekomstbestendige warmte-infrastructuur in de bodem van Ede', zegt hij. Het gaat dan bijvoorbeeld om aardwarmte. 'Zo is biomassa op den duur slechts nog nodig bij koude-pieken en als back-up.' 
Over de uitbreiding van de biomassacentrale aan de Dwarsweg is hij erg enthousiast. 'Dit is een zeer positieve ontwikkeling', zegt de woordvoerder van het Warmtebedrijf Ede. 'Het betreft een doorontwikkeling van een bestaand project. De Dwarsweg wordt gemoderniseerd en de schoonste Duurzame Energie Installatie ooit.'

Discussie over biomassa

Er is in Ede discussie over de biomassacentrales. Omwonenden en bedrijven klagen over 'stinkende rook met rotzooi'. Het Warmtebedrijf Ede zegt dat de centrales vandaag de dag aan alle wettelijke eisen voldoen. 
De toezichthouder moest in 2017 wel ingrijpen vanwege emissie-overschrijdingen. En begin 2020 waren er nog problemen met de biomassacentrale aan de Knuttelweg, waarvoor het bedrijf een preventieve dwangsom kreeg opgelegd. 
Warmtebedrijf Ede is bezig met duurzame alternatieven. Maar biomassa blijft waarschijnlijk de komende 10 jaar nog nodig. 

Zie ook: