Nieuws

Aanleg windmolenpark bij Zevenaar gestart

In Angerlo in de gemeente Zevenaar is vrijdag gestart met de voorbereidingen voor de aanleg van windmolenpark Bijvanck. Om te beginnen worden bij de Ganzepoelweg enkele bomen gekapt en bosjes weggehaald. Daarna worden onder andere de bouwwegen gerealiseerd. © visualisatie Pure Energie
ANGERLO - In Angerlo in de gemeente Zevenaar is vrijdag gestart met de voorbereidingen voor de aanleg van windmolenpark Bijvanck. Om te beginnen worden bij de Ganzepoelweg enkele bomen gekapt en bosjes weggehaald. Daarna worden onder andere de bouwwegen gerealiseerd.
Het windpark wordt aangelegd door energiebedrijf Pure Energie. De vier molens worden 175 meter hoog en wekken naar verwachting ongeveer 9 miljoen kWh per stuk per jaar op, in totaal wordt dus 36 miljoen kWh per jaar opgewekt. Windpark Bijvanck kan 16 procent van de elektriciteit die wordt verbruikt in de gemeente Zevenaar duurzaam opwekken.

Natte ondergrond

Na het weekend gaat de ontwikkelaar verder met andere voorbereidingen. Deze worden op het terrein van de windmolenlocaties uitgevoerd. Gewassen worden van het land gehaald, het terrein wordt gefreesd en het tracé van de in- en uitrit in de wei- en akkerlanden wordt uitgezet. Ook komen er enkele bouwketen te staan.
Volgens omgevingsmanager Matthijs Oppenhuizen moet er nog wel een slag om de arm gehouden worden: 'De grond is nu nog heel nat, dus het is nog niet zeker dat we hiermee kunnen starten.'

Bezwaren

De realisatie van het windmolenpark had heel wat voeten in aarde, want verschillende omwonenden waren tegen de bouw van de vier molens. Ze vrezen geluids-, trillings- en schaduwoverlast. De Raad van State heeft hun bezwaren verworpen.
Het streven is na de zomer van start te gaan met de bouw van de windmolens zelf.