Nieuws

Arnhems afvalplan gaat voorlopig door, maar wethouder moet stad meekrijgen

Voorlopig gaat de invoering van diftar, het betalen per afvalzak, per 1 juli gewoon door in Arnhem. Maar wethouder Cathelijne Bouwkamp zal de communicatie met de stad wel sterk moeten verbeteren, in de 3,5 maand die daarvoor nog resteert. Een motie van afkeuring die de SP indiende, kon maar op weinig steun rekenen. © Bram Derix
ARNHEM - Voorlopig gaat de invoering van diftar, het betalen per afvalzak, per 1 juli gewoon door in Arnhem. Maar wethouder Cathelijne Bouwkamp zal de communicatie met de stad wel sterk moeten verbeteren, in de 3,5 maand die daarvoor nog resteert. Een motie van afkeuring die de SP indiende, kon maar op weinig steun rekenen.
Dat is de uitkomst van het debat woensdagavond. In een jaar zijn er 17.753 meldingen gedaan van afvaldumpingen en bijplaatsingen naast de container in de Rijnstad, constateert VVD'er Rebin Maref. 'Dat zijn vijftig meldingen per dag van troep in de wijken', rekent hij voor. 'Het is een puinhoop.'
Nu waren de liberalen altijd al tegen diftar. Voor tegenstanders was het dan ook vooral een gelegenheid om nog eens flink tegen het veelbesproken systeem te ageren.

'Wethouder lijkt mensen niet mee te krijgen'

Interessanter is de houding van PvdA en D66. Beide partijen steunen diftar maar zien dat het met de huidige communicatiestrategie van Bouwkamp niet gaat werken. En als één van beide uitstel of afstel steunt, dan kantelt dat de stemming.
'We zien succesvolle voorbeelden van diftar in andere gemeenten', meent Maarten Venhoek (D66). 'Maar in Arnhem lijkt de wethouder mensen niet mee te kunnen krijgen in haar koers.' Beide partijen geven Bouwkamp nog de tijd, maar 'het moet nu wel gebeuren'.
SP'er Gerrie Elfrink wijst op een eerder aangenomen raadsbesluit waarin staat dat 'draagvlak en vertrouwen' onder inwoners een 'noodzakelijke voorwaarde' is voor het slagen van diftar. En ook dat inwoners goed op de hoogte moeten zijn, en goed gebruikmaken van het systeem. Daar ontbreekt het volgens Elfrink volledig aan. Dat Bouwkamp desondanks doorgaat met de invoering van het afvalsysteem, is voor zijn partij reden om een motie van afkeuring in te dienen.

Alleen steun van PVV

Maar die motie wordt alleen gesteund door de PVV. Ondanks dat veel partijen het gebrek aan draagvlak herkennen, vinden ze dit een te zwaar middel.
Ook wijzen ze erop dat de wethouder vooral uitvoert wat de raad besloten heeft. De verantwoordelijkheid voor wat er gebeurt, ligt volgens hen dus in eerste aanleg bij de gemeenteraad en niet bij het college.

'Gaan niet iedereen overtuigen'

Er wordt stevig ingezet op de communicatie, meent Bouwkamp. 'Op allerlei manieren.' Maar er zijn volgens haar mensen die het 'te ingewikkeld, groot en heftig' vinden. 'We gaan niet iedereen overtuigen.'
Bouwkamp staat open voor ideeën om de communicatie te verbeteren, maar herkent zich er niet in dat het nu niet goed gaat. 'Ik zal mijn best doen om de invoering goed te laten verlopen', belooft ze.

Zie ook:

Dit is een verhaal van De Belofte, ons platform voor gemeentepolitiek. Heb jij nieuws? Tip ons dan hier.