Nieuws

MBO-studenten lopen stage bij asielzoekerscentrum Harderwijk

Het COA Harderwijk is het eerste asielzoekerscentrum in Nederland waar studenten Handhaving, Toezicht en Veiligheid (HTV) stage kunnen lopen. Deze week tekenden Landstede MBO, COA Harderwijk en de Gemeente Harderwijk een intentieverklaring om intensief samen te werken. De pilot is inmiddels gestart. ‘Het is ongelofelijk leerzaam’, zeggen de studenten. ‘Je krijgt een heel andere, veel genuanceerdere kijk op asielzoekers.’ © Landstede Groep
HARDERWIJK - Het COA Harderwijk is het eerste asielzoekerscentrum in Nederland waar studenten Handhaving, Toezicht en Veiligheid (HTV) stage kunnen lopen. Deze week tekenden Landstede MBO, COA Harderwijk en de Gemeente Harderwijk een intentieverklaring om intensief samen te werken. De pilot is inmiddels gestart. ‘Het is ongelofelijk leerzaam’, zeggen de studenten. ‘Je krijgt een heel andere, veel genuanceerdere kijk op asielzoekers.’
‘Eerste- en tweedejaars studenten HTV lopen zes weken lang, vier dagen per week stage in het asielzoekerscentrum’, vertelt docent Frank Koelewijn. ‘Daarnaast gaan ze zo nu en dan met Stadstoezicht de wijk in. Het is een uiterst leerzame stage in een heel geconcentreerde omgeving, waarin vakvaardigheden als communicatie en samenwerken veelvuldig aan bod komen. Maar ook burgerschapsvaardigheden, zoals omgaan met diversiteit in onze samenleving.'

'Uitrollen over Nederland'

'Als team denken we dat deze samenwerking de opleiding echt rijker maakt', vervolgt Koelewijn. De stage vindt plaats onder supervisie van stagebedrijf Stadstoezicht van de gemeente Harderwijk. ‘We hopen dat het COA in de toekomst als zelfstandig stagebedrijf kan optreden. Dan kan deze pilot structureel worden uitgerold over heel Nederland.’
Jan Essenburg, teamleider Stadstoezicht gemeente Harderwijk, ziet veel kansen in de nieuwe samenwerking. ‘Het levert veel en goede stageplekken op voor bijzondere opsporingsambtenaren in opleiding. Als ik iemand moet aannemen en op zijn CV staat dat hij COA-ervaring heeft, dan kan ik wel nagaan dat hij aardig wat mensenkennis op zak heeft.’

'Ze zijn heel gastvrij'

Eerstejaars HTV-student Milan van Netten werkt inmiddels een paar weken op het COA. ‘We zijn op school goed voorbereid op de praktijk, maar toch is het wennen. Je hebt heel veel verschillende culturen en er gebeurt van alles, zodat je snel moet kunnen schakelen. Ik heb er al heel veel van opgestoken, vooral op het sociale vlak', vertelt Milan. 'Je krijgt een andere kijk op asielzoekers. Het zijn mensen die uit moeilijke situaties komen, vaak weinig geld hebben, maar toch zijn ze heel gastvrij en nodigen ze je uit om wat te komen eten en drinken.’ Hij is blij met de stage. ‘Het is niet alleen leerzaam, maar het staat ook heel mooi op je CV.’
‘We zien het als onze maatschappelijke verantwoordelijkheid om studenten kennis te laten maken met onze kleurrijke doelgroep’, zegt locatiemanager Thami Zabda van COA Harderwijk. ‘Het gaat om bewustwording: asielzoekers maken deel uit van onze samenleving. Als je hen in hun waarde laat, kun je veel terug ontvangen. Andersom kunnen we de inzet van de studenten goed gebruiken. Bij ons werken zo’n 35 tot 40 medewerkers op een aantal van achthonderd asielzoekers.’
Het gaat goed met de pilot, wat Zabda betreft. ‘De eerste lichting studenten is superblij en supertrots op deze ervaring. Een student gaf aan dat hij met liefde bij ons zou willen werken. Als je dit na zes weken bereikt, kun je de pilot al wel geslaagd noemen. Ik ben trots op wat we bereikt hebben.’

'Moeilijkst met wat het meest dichtbij is'

Teamleider Gytha Vellema is ook trots. ‘Het initiatief tot deze samenwerking komt vanuit het team. Ik hoefde alleen te faciliteren.’ Directeur Miluska Broekhuis is blij met de nieuwe samenwerking. ‘Landstede MBO en het COA zijn buren op Kranenburg, maar soms is samenwerking het moeilijkst met wat het meest dichtbij is. Toch is het ons gelukt. Onze studenten leren handhaven in de praktijk en vanuit de relatie met de doelgroep. Het is mooi om te zien dat drie publieke organen met deze samenwerking hun maatschappelijke opdracht weten te verbinden.’