Nieuws

Dreigende miljoenenclaim Nijmegen om oud kantoorpand

Het is een moeilijke keuze die de Nijmeegse gemeenteraad woensdagavond moet maken: kiezen voor wonen in het zogenoemde Tiemstrapand of niet. In dat laatste geval volgt vrijwel zeker een flinke schadeclaim van de eigenaren van het voormalige kantoorpand op de hoek van de Wolfskuilseweg en de Energieweg. © Google Street View
NIJMEGEN - Het is een moeilijke keuze die de Nijmeegse gemeenteraad woensdagavond moet maken: kiezen voor wonen in het zogenoemde Tiemstrapand of niet. In dat laatste geval volgt vrijwel zeker een flinke schadeclaim van de eigenaren van het voormalige kantoorpand op de hoek van de Wolfskuilseweg en de Energieweg.
Het college wil in het nieuwe bestemmingsplan wonen verbieden op de plek van het Tiemstrapand. Want het pand pal aan de drukke Energieweg en vlak bij een industrieterrein is ongeschikt voor bewoning, zo vindt het college.

Woningtekort Nijmegen

De huidige eigenaren van het pand, dat inmiddels al voor miljoenen euro's is omgebouwd, zien dat heel anders. Met een paar geluidstechnische aanpassingen aan de gevel zou in alle tachtig appartementen in het pand best gewoond kunnen worden. Tachtig appartementen met lage huur waaraan juist zo'n grote behoefte is in Nijmegen. De aangevraagde vergunning moet dan ook alsnog verstrekt worden, zo vinden zij.
De kwestie begon in 2016 toen twee ondernemers het pand kochten en alvast begonnen met een grootscheepse verbouwing. 'Een beetje overmoedig misschien', zo betoogt advocaat Caren Schipperus, 'maar het bestemmingsplan had toen de functie gemengd, dus wonen mocht wel.'

Geluidsaanpassingen

Maar de gemeente Nijmegen wilde wonen op die plek helemaal niet toestaan en weigerde de vergunning voor de verbouwing. De appartementen mochten niet verhuurd worden en de ondernemers gingen failliet.
De huidige eigenaren, verenigd in de Stichting Bewaar Wolfskuil, namen de appartementen uit de failliete boedel over en vinden dat er wel degelijk gewoond mag worden. Er volgden diverse procedures tot aan de Raad van State. Die oordeelde eind 2018 dat er wel gewoond mag worden worden, mits er een aantal geluidsaanpassingen worden gedaan.

'Wonen was nooit de bedoeling'

Wethouder Noël Vergunst ziet dat anders. 'Er is in het verleden inderdaad een fout gemaakt bij de bestemmingsplanwijziging, maar het is nooit de bedoeling van de gemeenteraad geweest dat hier gewoond wordt. Als je de benodigde geluidsaanpassingen maakt kan daar straks geen raam meer open. Het is de vraag of het dan wel verstandig is om daar te willen wonen.'
Het gaat hem niet alleen om het geluid maar ook om de luchtkwaliteit zo vlak bij een industrieterrein. Uitbreiding van de industrie wordt bovendien belemmerd als vlakbij mensen wonen. Vergunst: 'Het is best mogelijk dat zich weer een ondernemer in de voormalige papierfabriek Sappi wil vestigen en die mogelijkheid wil ik openhouden.'

'Wraakactie'

John Brom van Stadspartij DNF vindt het allemaal geen fraaie gang van zaken en ziet de starre houding van de wethouder een beetje als wraakactie. 'Er is een flink woningtekort in Nijmegen. Veel jongeren staan letterlijk op straat. Dan zou je toch ook een tussenvorm kunnen kiezen zoals bij het voormalige belastingkantoor waar mensen tijdelijk kunnen wonen? Dan zijn de eisen ook minder groot.'
De partij van Brom DNF stemt woensdagavond tegen. 'Al is het alleen maar omdat er anders weer een langdurig juridisch traject volgt en in rechtszaken gaat het de gemeente Nijmegen de afgelopen jaren niet goed af.'

Niet bang voor schadeclaim

Bang voor een schadeclaim is wethouder Vergunst niet. 'De huidige eigenaren hebben het pand pas gekocht nadat duidelijk was dat we het bestemmingsplan wilden wijzigen, dus ze wisten waar ze aan begonnen.'
Ook Paul Eigenhuijsen (VoorNijmegen.NU) erkent dat de gemeente een fout heeft gemaakt door de bestemmingsplanwijziging. 'Maar de eerste eigenaren natuurlijk ook, door alvast te gaan verbouwen zonder vergunning.'
Hij denkt dat het toch het beste is om wonen niet toe te staan, zo vlak bij een weg en een industrieterrein. 'Wel zonde van het pand want wie gaat het nu weer voor miljoenen verbouwen om er opnieuw een kantoorpand van te maken?'

Eigen verantwoordelijkheid

'Sorry hoor, maar dat is echt hun eigen verantwoordelijkheid', reageert wethouder Vergunst. 'Als alles achter de rug is kunnen we daar best over gaan praten, maar het is allereerst hun eigen afweging.'