Nieuws

Warmtenet is de oplossing om Nijmegen van het gas af te krijgen

NIJMEGEN - Nijmegen gaat door met de uitrol van het warmtenet naar andere delen van de stad. Dat is de belangrijkste conclusie uit de warmtevisie die het college aan de raad heeft gepresenteerd. Nijmegen wil in 2045 van het gasnet af zijn en dan is voor zo'n 70.000 van de 80.000 huizen is het warmtenet het goedkoopste alternatief. Maar dan zijn er naast de restwarmte van vuilverbrander ARN wel alternatieve warmtebronnen nodig zoals aardwarmte.
Aanvankelijk werd gedacht dat slechts 50.000 huizen op het warmtenet aangesloten zouden moeten worden, maar dat blijken er bij nader inzien 70.000 te zijn. Wethouder Tiemens (GroenLinks) licht dat toe: 'Er zijn bijna geen huizen zo goed geïsoleerd dat ze met lagere temperaturen verwarmd kunnen worden. Alles dat voor 1990 is verwarmd kun je niet elektrisch verwarmen.'

Proeftuin

Daarom zet het college in op de verdere uitrol van een warmtenet op middentemperatuur (70 graden Celcius). Dat net wordt allereerst uitgerold naar de wijk Zwanenveld in stadsdeel Dukenburg. Die wijk is door het rijk aangewezen als proeftuin voor het aardgasvrij maken van woningen.
Uit onderzoek blijkt dat de gemeente een rol moet spelen in het uitrollen van een warmtenet naar stadsdeel Dukenburg omdat andere partijen dat anders niet doen en omdat hiermee rendabele delen verrekend kunnen worden met onrendabele delen. Daarom richt de gemeente samen met een onderdeel van netbeheerder Alliander het bedrijf Indigo 2.0 op. Die realiseert een transportleiding van de ARN naar Dukenburg.

Extra hulpbronnen

De restwarmte van de ARN (80 megawatt) is niet voldoende voor de piekbelasting van alle woningen samen: 450 megawatt. Zelfs voor de basislast van 150 megawatt moeten er dus nog bronnen bij. Momenteel onderzoekt de gemeente het gebruik van ultradiepe geothermie, maar er zijn ook andere mogelijkheden zoals Theo en Thea, zo zegt wethouder Tiemens. Theo staat voor thermische energie (warmte) uit oppervlaktewater en thea voor warmte uit afvalwater. Ook is het mogelijk dat er (tijdelijk) nog hulpbronnen ingezet moeten worden voor de piekbelasting zoals de verbranding van biomassa.

Blij met ARN

Toch is wethouder Tiemens maar wat blij met de ARN: 'Veel gemeentes hebben niet eens zo'n centrale en wij wel. Die heeft bovendien zulke goede filters dat er schone lucht uit komt.'
Wanneer de eerste schop de grond ingaat voor de aanleg van het warmtenet naar Dukenburg is nog onduidelijk. 'Eerst moeten we de financiering rond krijgen', zo zegt de wethouder. 'Maar ik verwacht dat dat dit jaar wel lukt.'