Nieuws

SP Nijmegen wil meer goedkope huurwoningen

De Waalsprong
Nijmegen heeft dringend behoefte aan meer goedkope huurwoningen. Eerdere afspraken daarover met de woningcorporaties moeten streng nageleefd worden, vindt de SP. De collegepartij dient hiervoor woensdagavond een motie in.
NIJMEGEN - Nijmegen heeft dringend behoefte aan meer goedkope huurwoningen. Eerdere afspraken daarover met de woningcorporaties moeten streng nageleefd worden, vindt de SP. De collegepartij dient hiervoor woensdagavond een motie in.
In totaal is er in Nijmegen tussen 2019 en 2030 behoefte aan 10.000 zelfstandige woningen in alle huurprijscategorieën. Maar vooral de goedkope woningen met een maximale huur van 432,51 euro per maand blijven volgens de indieners van de motie achter.

'Ongewenste situatie'

In 2016 is met de woningcorporaties afgesproken dat 20% van de sociale woningvoorraad goedkoop moet zijn. Maar volgens Biljana Marković. (SP) neemt dat percentage juist af. 'Eind dit jaar zitten we op 17% en als we niets doen dan daalt dit verder tot 15% in 2023. Een ongewenste situatie want het is al ontzettend moeilijk om aan een sociale huurwoning te komen. Laat staan dat deze betaalbaar is.' Ook de meettijd die nu gehanteerd wordt maakt het lastig om binnen een redelijke termijn een sociale huurwoning te krijgen', zo vindt raadslid Marković.
Daarom wil de SP dat de gemeente strenger toeziet op de naleving van de afspraken uit 2016. Daarvoor dient Marković woensdagavond een motie in. 'De nood is alleen maar hoger geworden.'

Mooie kansen in Waalsprong

Fractiegenote Marij Feddema komt daarnaast met een amendement over de grote bouwprojecten in de Waalsprong. 'In de Waalsprong wordt de komende jaren volop gebouwd, dus daar liggen mooie kansen om voor meer goedkope woningen te zorgen. Ook hier moet immers iedereen kunnen wonen, niet alleen mensen met een ruime portemonnee.'