Nieuws

Oude woning gesloopt voor nieuwbouw in Ulft

Oude IJsselstreek steunt de plannen van een eigenaar om een oud huis aan de Bongersstraat in Ulft te slopen voor nieuwbouw. Het plan is om twee levensloopbestendige woningen te bouwen, wat volgens de gemeente past bij de behoefte. © Google Maps
ULFT - Oude IJsselstreek steunt de plannen van een eigenaar om een oud huis aan de Bongersstraat in Ulft te slopen voor nieuwbouw. Het plan is om twee levensloopbestendige woningen te bouwen, wat volgens de gemeente past bij de behoefte.
De plannen passen binnen de criteria van de gemeente:
'Het ‘juiste’ type woningen wordt gebouwd', aldus wethouder Ben Hiddinga, die daarmee doelt op de opgestelde lokale criteria. 'De beoogde bebouwing van één bouwlaag met een mansardekap sluit aan bij het straatbeeld.' De eigenaar wil het oorspronkelijke gebouw uit 1900 vervangen door twee vrijstaande woningen. Deze komen verder naar achter op het kavel te staan, waardoor de voorgevel in lijn komt met de overige bebouwing.
De komende tijd zal de eigenaar zijn conceptplan verder uitwerken, waarna de planologische procedures volgens. Als dit is doorlopen, volgt sloop van de oude woning en de realisatie van de nieuwbouw.