Nieuws

D66 stelt Utrechts jeugdzorgmodel als Arnhems voorbeeld

'We zien aan alle kanten dat het zoals het nu gaat op de lange termijn niet houdbaar is', zegt Sabine Andeweg (D66) in reactie op de nieuwe Arnhemse bezuinigingsvoorstellen op jeugdzorg. Arnhem kan volgens haar leren van Utrecht. 'Qua systematiek een modelgemeente.' © Pxhere
ARNHEM - 'We zien aan alle kanten dat het zoals het nu gaat op de lange termijn niet houdbaar is', zegt Sabine Andeweg (D66) in reactie op de nieuwe Arnhemse bezuinigingsvoorstellen op jeugdzorg. Arnhem kan volgens haar leren van Utrecht. 'Qua systematiek een modelgemeente.'
Afgelopen week kwam wethouder Hans de Vroome met een nieuw pakket aan bezuinigingsvoorstellen op de jeugdzorg. Ondanks het verhoogde budget en besparingsmaatregelen zag de wethouder nu al aankomen dat hij toch 10 tot 12 miljoen euro per jaar tekort zou komen. Zijn plan moet dit jaar 1,4 miljoen euro opleveren, oplopend tot 5 miljoen euro in 2023. Voor het overige hoopt De Vroome vooral op extra rijksbijdragen.
Het 'Utrechtse model' werd na onderzoek deze week in Binnenlands Bestuur bewierookt. In die gemeente kiest men onder meer in de basis voor één aanbieder die een vast bedrag ter beschikking heeft. Daar waar het totaal aan Arnhemse zorgaanbieders was opgelopen tot ruim 700. Door strengere regels zal dat aantal dit jaar al wel sterk worden teruggebracht. Ook met het Utrechtse tekort van 'slechts' 0,8 miljoen euro zouden veel gemeenten zeer tevreden zijn.

'Visie ontbreekt'

'Overigens is de wijze van inrichten maar één ding', stelt Andeweg. 'Het gaat er vooral om dat je langdurig en consequent vasthoudt aan je keuzes. Daar helpt een integrale visie bij.' Deze visie wordt ook door coalitiepartner Mark Coenders (GroenLinks) nog gemist. In de voorstellen van De Vroome ziet hij bovendien 'ingrijpende en pijnlijke maatregelen'.
Ongetwijfeld zal het onderwerp binnen de coalitie de nodige discussie geven. Vorig jaar klapte de samenwerking inhoudelijk vanwege zorgtekorten Toen bedroeg de bezuiniging op zorg 7,5 miljoen euro. Maar dat betrof voornamelijk efficiencymaatregelen. In het nu voorliggende plan gaat de gemeente ook stoppen met de financiering van zorgvormen, zoals bepaalde therapieën.
Ook Eric Greving (PvdA) ziet 'moeilijke maatregelen die gevolgen hebben voor onze kwetsbare jeugd'. Net als Steffenie Pape (VVD) vindt hij dat kwalitatief goede zorg het uitgangspunt is. De komende weken zal blijken of ze daar ook inhoudelijk dezelfde ideeën bij hebben. 'Maar dat er omgebogen moet worden staat als een paal boven water', meent Pape.

'Stop met sociale wijkteams'

Jan Hutten (CDA) pleit voor kortere zorgtrajecten om te kunnen besparen. Wel wil hij ervoor waken dat armere gezinnen meer worden geraakt. Nico Wiggers (Arnhemse Ouderenpartij) is blij 'dat zaken nu eens goed worden aangepakt'. 'Jammer dat niet al direct kritisch is gekeken naar nut en noodzaak om de rekening bij de overheid te leggen.'
Ook wil Wiggers af van de sociale wijkteams. 'Concentratie van kennis en kunde levert meer op dan versnippering. Het idee dat deze teams dichter bij de mensen staan, heeft nog geen meerwaarde bewezen.'

'Schandalig, achterlijk en schofferend'

De SP wil het plan van De Vroome 'zo snel mogelijk van tafel'. 'Schandalig, achterlijk en schofferend', noemt Gerrie Elfrink het. Volgens hem laat de wethouder zich uit alsof therapieën 'leuke hobbycursussen' zijn. 'Ga maar eens nadenken wat je kinderen aandoet. Alsof ouders het niet allang zelf geprobeerd hebben.' Ook wijst de SP'er erop dat andere keuzes mogelijk zijn. Zoals minder geld reserveren voor een nieuwe schouwburg, stoppen met het klimaatfonds of een andere belastingheffing. 'Zorg afpakken gaat op termijn meer geld kosten.'

Zie ook:

Dit is een verhaal van De Belofte, ons platform voor gemeentepolitiek. Heb jij nieuws? Tip ons dan hier.