Nieuws

Is je kind nog niet klaar voor de middelbare school? Dan is dit wellicht een oplossing

Het Metzo College in Doetinchem start volgend schooljaar met een zogenaamde wisselklas. Het initiatief moet zorgen dat de overstap van basisschool naar middelbare school minder groot wordt voor leerlingen die er nog niet klaar voor zijn. © REGIO8
DOETINCHEM - Het Metzo College in Doetinchem start volgend schooljaar met een zogenaamde wisselklas. Het initiatief moet zorgen dat de overstap van basisschool naar middelbare school minder groot wordt voor leerlingen die er nog niet klaar voor zijn.
'Noem het een tussenjaar of zoiets, dat mag ook', aldus Carolien Goossens, zorgcoördinator bij het Metzo. 'We willen in elk geval de overgang van basis- naar voortgezet onderwijs passender maken voor leerlingen die dat nodig hebben.'
Het wisseljaar wordt binnen de Doetinchemse school een aparte afdeling, waarin leerlingen na één jaar door kunnen stromen naar alle vormen van voortgezet onderwijs.

Maatwerk bieden

'We gaan maatwerk bieden', zegt Goossens. 'Zodat we persoonlijke vaardigheden van de leerlingen kunnen versterken, ze kunnen helpen bij het beter keuzes leren maken en indien nodig praktijkervaring op laten doen binnen en buiten de school.'
Hoewel het in andere delen van het land steeds vaker wordt gebruikt, is dit volgens het Metzo in de regio het eerste dergelijke initiatief. 'Kiezen voor het wisseljaar betekent niet per definitie ook kiezen voor het Metzo', geeft directeur Hans Baan van de vmbo-school aan. 'Na dit jaar kan een leerling naar andere middelbare scholen doorstromen.'