Nieuws

Putten luistert naar inwoners: nieuwbouw aan Husselsesteeg van de baan

De gemeente Putten gaat geen onderzoek doen naar de haalbaarheid van nieuwbouw op de locatie Husselsesteeg. Een voorstel daarvoor werd donderdagavond door een meerderheid van de gemeenteraad weggestemd. De haalbaarheidsonderzoeken zullen zich daarom volledig richten op Putten-Zuid. © Omroep Gelderland
PUTTEN - De gemeente Putten gaat geen onderzoek doen naar de haalbaarheid van nieuwbouw op de locatie Husselsesteeg. Een voorstel daarvoor werd donderdagavond door een meerderheid van de gemeenteraad weggestemd. De haalbaarheidsonderzoeken zullen zich daarom volledig richten op Putten-Zuid.
Het collegevoorstel om naast Putten-Zuid ook de Husselsesteeg als locatie voor nieuwbouw te onderzoeken, zorgde voor onrust. Maar liefst vijf insprekers lieten aan het begin van de vergadering hun onvrede over het plan blijken.
'De Husselsesteeg heeft grote natuurwaarde en landschappelijke waarde', sprak Aart van Dusschoten namens de stichting voor Natuur- en Milieubescherming Putten. 'Dit is een belangrijk foerageergebied voor beschermde dieren, zoals de das. Verklein dat niet.'

Petitie tegen plan

Ook bewoners van het gebied en instanties uit de omgeving van de Husselsesteeg spraken hun zorgen uit. 'Maar liefst 1.500 Puttenaren hebben een petitie getekend tegen dit plan', sprak een van hen. 'Ons is altijd verteld dat er nooit gebouwd zou worden', zei een ander. 
De zorgen waren ook al in een commissievergadering ter sprake gekomen. Gemeentebelangen had naar aanleiding van die zorgen een amendement ingediend om de Husselsesteeg buiten beschouwing te laten. Dat amendement werd mede ingediend door ChristenUnie, SGP en CDA. Uiteindelijk steunde ook WijPutten het.
'Met dit amendement dragen wij het college op om nu plankgas op Putten-Zuid in te zetten, en daar snel werk van te maken', sprak fractievoorzitter Robin Hoogendijk van Gemeentebelangen. De gemeenteraad stemde wel in met het plan om 150.000 euro beschikbaar te stellen voor een haalbaarheidsonderzoek op locatie Putten-Zuid.
Dit is een verhaal van De Belofte, ons platform voor gemeentepolitiek. Heb jij nieuws? Tip ons dan hier.