Nieuws

Arnhem houdt geen toezicht bij verkoop huurwoningen maar deal gaat door

Arnhem gaat de toezichthoudende rol die van de gemeente werd gevraagd bij de verkoop van de 180 huurwoningen aan de Braamberg en Schuttersberg niet op zich nemen. Maar dat brengt de deal niet in gevaar, laat de woningbouwvereniging voor ambtenaren (WBvA) weten. © Wikipedia
ARNHEM - Arnhem gaat de toezichthoudende rol die van de gemeente werd gevraagd bij de verkoop van de 180 huurwoningen aan de Braamberg en Schuttersberg niet op zich nemen. Maar dat brengt de deal niet in gevaar, laat de woningbouwvereniging voor ambtenaren (WBvA) weten.
De vereniging vroeg de gemeente om vanaf 2023 te borgen dat huurverhoging voor zittende huurders tot en met 2029 maximaal de inflatie is, dat sociale huur op de Schuttersberg ook sociale huur blijft en dat bewoners op de Braamberg na de renovatie hun eigen woning kunnen kopen.
Volgens wethouder Ronald Paping een 'beperkte rol', maar de gemeenteraad wilde daarvoor wel weten welke contracten daaronder liggen. Eventueel onder geheimhouding. Maar dat inzicht weigert WBvA te geven.
En dus gaat de gemeente geen toezicht houden, laat het college weten. Maar daardoor komt de verkoop niet op de tocht te staan, volgens het bestuur van WBvA.

Ontbindende voorwaarde

De garantstelling van de gemeente was inderdaad een ontbindende voorwaarde bij de verkoop, zegt voorzitter Marja de Bruyn. 'Maar het bestuur heeft met goedkeuring van de Raad van Commissarissen en na inwinnen van juridisch advies ervoor gekozen hier geen beroep op te doen.'
Dit vanwege de overweldigende meerderheid waarmee de leden voor de verkoop hebben gestemd, geeft De Bruyn aan. Er wordt nu een andere partij gezocht om de afspraken vanaf 2023 te borgen. 'Maar dat raakt het besluit over de verkoop niet fundamenteel.'
Er zal volgens De Bruyn worden gezorgd voor een 'gelijkwaardig alternatief'. 'Ideeën hiervoor zijn al besproken met een klankbordgroep van huurders. Ook zal dit worden meegenomen in de ledenvergadering in het voorjaar.'

'Huurders teleurgesteld'

Veel huurders reageren 'teleurgesteld' op de houding van de gemeente, zegt De Bruyn. 'Omdat de gemeente in hun ogen een zeer logische partij is om bij aan te kloppen.'

Zie ook:

Dit is een verhaal van De Belofte, ons platform voor gemeentepolitiek. Heb jij nieuws? Tip ons dan hier.