Nieuws

Gemeente stelt 7,4 miljoen beschikbaar voor nieuwe schoolgebouwen

Margrietschool kan verhuizen naar de Haverlanden.
De gemeenteraad heeft maandagavond 10 februari unaniem het Groen Huisvestingsplan Onderwijs (IHP) goedgekeurd. En daarmee besloten om 7,4 miljoen te steken in 2 nieuwe schoolgebouwen. Het geld was al opgenomen in de investeringsbegroting voor 2020. Maar de plannen moesten nog door de gemeenteraad goedgekeurd worden. De gebouwen gaan de gemeenschap minimaal 192.000,- per jaar kosten. © Streetview
WAGENINGEN - De gemeenteraad heeft maandagavond 10 februari unaniem het Groen Huisvestingsplan Onderwijs (IHP) goedgekeurd. En daarmee besloten om 7,4 miljoen te steken in 2 nieuwe schoolgebouwen. Het geld was al opgenomen in de investeringsbegroting voor 2020. Maar de plannen moesten nog door de gemeenteraad goedgekeurd worden. De gebouwen gaan de gemeenschap minimaal 192.000,- per jaar kosten.
Directe aanleiding voor het Groen IHP is het ruimtetekort bij de Margrietschool en de Zwaneridder en de vraag of er een nieuwe school in Kortenoord moet komen. Daarnaast wil het college de andere schoolgebouwen sneller duurzamer maken.
De verwachting is dat het aantal leerlingen voor de basisschool vrijwel gelijk blijft. Er hoeft dus geen school weg of extra bijgebouwd. Er kan wel een school worden verplaatst. Daarnaast vinden zowel het college als de schoolbesturen het belangrijk dat de diversiteit van het onderwijs in Wageningen behouden blijft.
Er bestaat al een tijd de wens voor een basisschool in Kortenoord. De gemeente heeft hier samen met de schoolbesturen naar gekeken. De meeste kinderen uit de wijk gaan naar de Nijenoord, de Johan Frisoschool en de Kardinaal Alfrinkschool. Het zou het meest logisch zijn om voor één van deze scholen in Kortenoord een nieuwe school te bouwen. Deze scholen willen echter niet verhuizen naar Kortenoord. Ze willen er ook geen dependance. Zij verwachten dat nieuwbouw van één van deze scholen ten koste zal gaan van de andere twee scholen.
De Margrietschool en de Zwaneridder hebben allebei ruimtetekort. Daarom wil het college in 2021 voor hen twee nieuwe, duurzame scholen bouwen.  Voor de Margrietschool is het voorstel om een nieuwe school te bouwen op de locatie Haverlanden waar ’t Streek gehuisvest was. Voor de Zwaneridder wordt voorgesteld om de school naar Kortenoord te verhuizen. Er komt daar dan een nieuw schoolgebouw. Voor de Zwaneridder maakt de plek in Wageningen niet veel uit. De school trekt kinderen uit de hele stad en is niet aan één wijk gebonden.
Nieuwbouw op de huidige locatie van de Zwaneridder is heel lastig te realiseren. Op Kortenoord ligt de grond “klaar” en past de nieuwbouw binnen de bestemming. De nieuwbouw van de Zwaneridder biedt bovendien de mogelijkheid om een ontmoetingsplek voor de wijk te maken. Dit wordt een belangrijk onderdeel van het nieuwbouwplan.
Veel andere bestaande schoolgebouwen zijn verouderd. Dit betekent een forse opgave voor onderhoud, renovatie of mogelijk nog meer vervangende nieuwbouw in de toekomst. Het college wil daarom een beleidskader ‘Kwaliteit onderwijshuisvesting’ ontwikkelen. Hiervoor wordt elk gebouw apart onderzocht. Er wordt gekeken hoe de scholen schoolgebouwen sneller duurzaam kunnen worden.
Daarnaast wordt onderzocht hoe het binnenklimaat verbeterd kan worden zodat het past bij de huidige eisen van modern onderwijs. Ook wordt per locatie gekeken of er bijvoorbeeld kinderopvang kan komen of een voorziening voor de wijk. Op basis van het onderzoek kan de gemeente samen met de schoolbesturen keuzes maken over de vervolgaanpak van de andere schoolgebouwen.
Bron: Wageningen.nieuws.nl