Nieuws

Nijmeegse ondernemers sturen brandbrief

NIJMEGEN - Een aantal grote industriebedrijven aan de Oostkanaaldijk in Nijmegen heeft een brandbrief gestuurd aan de Tweede Kamer. De bedrijven voelen zich gedupeerd nu de acht woonboten die daar liggen, noodgedwongen zijn gelegaliseerd. Doordat er mensen wonen op een industrieterrein zitten de bedrijven nu 'op slot' en kunnen ze niet meer uitbreiden.
Over de woonboten aan de Oostkanaaldijk is al jaren commotie. De boten mochten er volgens het bestemmingsplan niet liggen en de gemeente wilde ze dan ook al jaren weg hebben.

Noodgedwongen gelegaliseerd

Maar sinds de Wet verduidelijking voorschriften woonboten (Wvvw) kan dat niet meer, zo bleek vorig jaar na de uitspraak van de rechter in Limburg in een vergelijkbare zaak. De woonboten zijn nu van rechtswege gelegaliseerd. Wethouder Vergunst gaf vorig jaar al aan dat dit mogelijk consequenties heeft voor de omliggende bedrijven als bewoners van de woonboten in beroep gaan tegen uitbreidingsplannen.

Op slot

De industriëlen schrijven nu aan de Tweede Kamer dat ze begrip hebben voor hun poging om met de wet (Wvvw) een einde te maken aan de onzekerheid van eigenaren en bewoners van woonboten. Maar het kan toch niet de bedoeling zijn, zo vragen zij de Tweede Kamerleden, dat hierbij voorbij wordt gegaan aan de lokale belangenafweging zoals gezondheid en milieu.
'En ook dat u geen rekening hebt gehouden met de belangen van andere belanghebbenden zoals die van bedrijven zoals wij, die door de legalisering van illegale woonboten in hun in bedrijfsvoering ernstig worden belemmerd/geschaad. Of zelfs zoals bij ons industrieterrein op slot worden gezet.'
Volgens de briefschrijvers is juist de plaatselijke overheid bij uitstek de belangen voor de lokale situatie goed afwegen. Daarbij zijn gezondheid, milieu versus economie en een goed bedrijfsvestigingsklimaat een belangrijke afweging. 'Daarom is in Nijmegen er ook voor gekozen om de functies van wonen en bedrijvigheid van zware bedrijven te scheiden. En dat geldt in het bijzonder voor de Oost-Kanaalhavens.'

Bedrijven pal tegenover woonboten

Om de Tweede Kamerleden een beeld te geven van de onwenselijke situatie die door deze wet is gecreëerd hebben de ondernemers een paar foto's meegestuurd. 'Nota bene, een van onze bedrijven bevindt zich nu pal tegenover de woonboten.'
'Het kan toch nooit uw bedoeling zijn geweest om via een Wet als de Wvvw dit soort, voorheen illegale woonsituaties te legaliseren op een industrieterrein waar zeker geen sprake is van een geschikt woonklimaat maar van een omgeving die toegesneden is op zware industrie.'
Zij willen dat de Tweede Kamer de wet aanpast voor dit soort situaties, zodat de woonboten daar alsnog weg moeten en niets eventuele uitbreiding van de bedrijven in de weg staat.