Nieuws

'Tielse roekenpopulatie gaat hard achteruit door slecht beheer'

Fabrice Ottburg.
Het gaat slecht met de roekenpopulatie in Tiel. Volgens ecoloog Fabrice Ottburg is het aantal nesten de afgelopen jaren met zo'n 30 à 35 procent afgenomen. En door de huidige ontwikkelingen rond het bosje De Pas wordt het er zeker niet beter op. © Omroep Gelderland
TIEL - Het gaat slecht met de roekenpopulatie in Tiel. Volgens ecoloog Fabrice Ottburg is het aantal nesten de afgelopen jaren met zo'n 30 à 35 procent afgenomen. En door de huidige ontwikkelingen rond het bosje De Pas wordt het er zeker niet beter op.
Aanwonenden van het populierenbosje zijn boos. De eigenaar van het grootste deel van het perceel liet de hele ondergrond kaal maken en opschonen met zware machines. Volgens de bewoners heeft dit tot gevolg dat de beschermde roeken die hier nestelen verjaagd worden.
Een van die bewoners is Fabrice Ottburg. Hij is ecoloog en was jarenlang lid van de gemeentelijke Klankbordgroep Natuur. Hij houdt de roekenpopulatie in Tiel al vele jaren in de gaten. 'Aan de Nieuwe Tielseweg zat een populatie met 194 nesten en die is al helemaal weg', zegt hij. 'Dat komt doordat de gemeente in de ondergroei van de bomen steeds alle vegetatie weghaalt. Daardoor ligt er onvoldoende dood hout om in het voorjaar nesten te maken.'
Datzelfde gebeurt nu al een paar jaar in het bosje De Pas, stelt Ottburg. 'Ze hebben hier weer alles kaal gemaakt', vertelt hij ter plaatse. 'De vogels die zich nu vestigen om te gaan broeden hebben eigenlijk geen materiaal om hun nesten te bouwen. Want die zijn afhankelijk van dood hout om daar hun nesten op te bouwen.'
Bekijk hier de reportage (tekst gaat daaronder verder)
'Tielse roekenpopulatie gaat hard achteruit door slecht beheer'
Of de werkzaamheden ook tot gevolg hebben dat de roeken er niet gaan nestelen, is nog niet te zeggen. Het echte broedseizoen begint in maart. Feit is dat de vogels zich sinds het werk in het bosje niet of nauwelijks meer hebben laten zien in De Pas. Er zitten op dit moment dertien nesten. Vorig jaar telde Ottburg er op het hoogtepunt vijftig.

Kritieke fase

'De vestiging is een hele kritieke fase', zegt de ecoloog. 'Daarin zijn ze afhankelijk van voedsel, nestmateriaal, rust. Dit kan een redelijke streep door de rekening zijn. Na de werkzaamheden maak ik me echt wel een beetje zorgen. Eigenlijk moeten de roeken nu actief zijn om die nesten uit te bouwen. Normaal gesproken breidt het aantal nesten de komende veertien dagen flink. Dan hoop ik dat we dat aantal van vijftig weer halen, maar daar heb ik op dit moment een hard hoofd in.'

Regulier onderhoud

Volgens KlokGroep, de eigenaar van het perceel, komt het wel goed met de roeken. Het bedrijf stelt dat het om regulier onderhoud gaat, op verzoek van de gemeente Tiel. In het verleden is er allerlei afval gedumpt in het bosje. 'We doen dit om te voldoen aan onze onderhoudsplicht, illegale storingen van afval te beperken en om te voorkomen dat er een wildgroei van onkruid ontstaat', meldt een woordvoerder.
Het werk mag volgens de wet alleen plaatsvinden in overleg met een ecoloog. Dat is volgens KlokGroep ook gebeurd. 'Onze ecoloog heeft aangegeven en onderbouwd dat het uitvoeren van deze onderhoudswerkzaamheden in januari geen negatief effect heeft op de roekenkolonie.'
De gemeente Tiel sluit zich hierbij aan. De bouwer stelt verder bij de ontwikkeling van drie woontorens en enkele huizen op het terrein de bescherming van de roek zeer serieus te nemen. Hiervoor wordt in samenspraak met de provincie een plan met verzachtende maatregelen gemaakt.

Zie ook: