Nieuws

Sociale huur in Silvolde maakt plaats voor nieuwbouw

Ruim dertig sociale huurwoningen van woningcorporatie Wonion aan de Heuvelstraat in Silvolde maken binnenkort plaats voor nieuwbouw. In totaal komen er 28 ‘duurzame en energieneutrale’ woningen in de straat. © REGIO8
SILVOLDE - Ruim dertig sociale huurwoningen van woningcorporatie Wonion aan de Heuvelstraat in Silvolde maken binnenkort plaats voor nieuwbouw. In totaal komen er 28 ‘duurzame en energieneutrale’ woningen in de straat.
'Met de herontwikkeling van de Heuvelstraat dagen we onszelf en onze partners uit om een extra stap te zetten als het gaat om duurzaamheid”, aldus directeur-bestuurder Gerrolt Ooijman van Wonion. 'Samen streven we ernaar om de Heuvelstraat, zowel de woningen als het openbaar gebied, circulair te herontwikkelen. Hiervoor bekijken we diverse mogelijkheden, zoals op het gebied van afvalscheiding en het gebruik en hergebruik van water.'

Openbare ruimte opnieuw ingericht

Daarnaast wordt volgens de gemeente ook de openbare ruimte opnieuw ingericht. De bewoners zijn betrokken bij de vorming van het ‘duurzame en groene straatbeeld’.
Voor de uitvoering van de plannen is een bestemmingsplan opgesteld dat vanaf donderdag zes weken ter inzage ligt. De gemeente verwacht dat de eerste van in totaal 34 woningen in de eerste helft van dit jaar worden gesloopt. De nieuwbouw volgt in twee fases, waarbij de eerste contouren voor het einde van het jaar zichtbaar moeten worden.