Nieuws

Ontwikkeling Klinkenberg een stap verder

Foto "Oude" Klinkenberg: Google Maps
De bouw van 140 nieuwe woningen op de plek waar nu de leegstaande Klinkenbergflat in Ede staat, kan doorgaan als het aan het college van B&W ligt. Het bestemmingsplan gaat nu naar de gemeenteraad.
EDE - De bouw van 140 nieuwe woningen op de plek waar nu de leegstaande Klinkenbergflat in Ede staat, kan doorgaan als het aan het college van B&W ligt. Het bestemmingsplan gaat nu naar de gemeenteraad.

Verkeersveiligheid

Toekomstige bewoners rijden van en naar de nieuwe woningen via de Generaal Chassélaan en de Van Heutszlaan. Deze straten kunnen het verkeer goed en veilig aan. Op verzoek van omwonenden is opnieuw gekeken naar de verkeerssituatie en zijn alternatieven onderzocht. Een nieuwe weg midden over het terrein naar de Eikenlaan is mogelijk, maar gaat ten koste van veel groen en bomen. Bovendien kost het circa 0,6 miljoen euro extra. Een alternatief plan van de bewoners, om de van Heutszlaan direct aan te sluiten op de Klinkenbergweg, is ook kostbaar. Ook leidt dit tot verkeersonveiligheid vanwege kerende auto’s en hogere snelheden. Het bestemmingsplan blijft daarom uitgaan van de bestaande wegen. Zodra de Parklaan is aangelegd krijgen die naar verwachting met minder verkeer te maken.

Koop en sociale-huurappartementen

Op de plek van het huidige gebouw komen 100 appartementen, waarvan 40 sociale-huurappartementen en 60 koopappartementen. Op het oostelijk gelegen deel (ter hoogte van het Medisch Centrum) komen nog eens 40 sociale-huurappartementen. De nieuwe gebouwen worden duurzaam ontworpen en gebouwd en aangesloten op het groene warmtenet. Berekeningen wijzen uit dat de plannen voldoen aan de meest recente regelgeving over stikstofuitstoot en het effect daarvan op natuurgebieden.