Nieuws

Ondermijning in Nijkerk: kappers, sportscholen en telefoonwinkels onder vergrootglas

Nijkerk wil ondermijning aanpakken. Oftewel de vermenging van de onder- en bovenwereld, met als doel om veel geld te verdienen. Uit een inventarisatie blijkt dat in de gemeente er te veel kapperszaken, sportscholen, telefoonzaken en autobedrijven zijn voor het aantal inwoners. © Pexels
NIJKERK - Nijkerk wil ondermijning aanpakken. Oftewel de vermenging van de onder- en bovenwereld, met als doel om veel geld te verdienen. Uit een inventarisatie blijkt dat in de gemeente er te veel kapperszaken, sportscholen, telefoonzaken en autobedrijven zijn voor het aantal inwoners.
Ook hebben sportverenigingen meer sponsors dan elders, en zijn er 'snelle groeiers.' Dat zijn mensen die in korte tijd veel geld verdiend hebben, zonder dat duidelijk is waardoor ze dat vermogen vergaard hebben. Uit de inventarisatie blijkt dat in Nijkerk hoogstwaarschijnlijk ook sprake is van zorgfraude, mensenhandel, drugshandel en drugsproductie.
Op exacte casussen willen de betrokkenen van politie en gemeente niet ingaan tijdens de openbare informatieavond voor raadsleden over de aanpak van ondermijnende criminaliteit. Wel wordt duidelijk dat er veel risicofactoren zijn: de ligging van Nijkerk aan de rand van de politieregio, de gesloten cultuur, de 'hoge drugsbehoefte' en het buitengebied waar weinig zicht op is.
Door het aanstellen van een ambtenaar die zich enkel op ondermijning focust en samen te werken met onder andere de politie, omgevingsdienst en Belastingdienst hoopt de gemeente een vuist te maken tegen criminelen. Deze bijeenkomst heeft de ogen van raadsleden geopend. Al maakt een aantal raadsleden zich ook zorgen dat 'goedwillende ondernemers in risicosectoren', nu onder het vergrootglas komen. 

'Komt veel los'

Burgemeester Gerard Renkema stelt dat nu de aandacht op ondermijning gevestigd is, er al veel loskomt. 'Ten opzichte van een half jaar geleden, krijgen we nu echt sneller meldingen binnen', zegt hij. Als voorbeeld noemt hij de omgevingsdienst ruimtelijke orde die bouw- en woningtoezicht houdt. 'We horen niet alleen of de vergunning akkoord is, maar krijgen ook het signaal als ergens heel veel mensen wonen.'
Renkema zegt te snappen dat raadsleden graag concreter willen weten wat het resultaat is van de aanpak tot nu. Hij gaat kijken welke informatie hij op korte termijn kan delen. Daarnaast geeft de burgemeester aan dat het probleem een veelkoppig monster is dat op veel terreinen voorkomt. 'Soms voelt het als dweilen met de kraan open.'

Zie ook: