Nieuws

Kenners ruiken aan 'bevergeil' voor onderzoek

Bevergeil heeft een zoete geur
Beverkenners speuren deze weken waterrijke gebieden in Gelderland af op zoek naar bevergeil. De zoet geurende stof wordt door bevers afgescheiden door een klier bij de anus. De beschermde waterdieren gebruiken het om hun territorium mee af te bakenen. Onderzoekers zijn blij met het riekende stofje. Het helpt ze om in te schatten hoeveel beverfamilies er in een gebied leven. © Omroep Gelderland
TOLKAMER - Beverkenners speuren deze weken waterrijke gebieden in Gelderland af op zoek naar bevergeil. De zoet geurende stof wordt door bevers afgescheiden door een klier bij de anus. De beschermde waterdieren gebruiken het om hun territorium mee af te bakenen. Onderzoekers zijn blij met het riekende stofje. Het helpt ze om in te schatten hoeveel beverfamilies er in een gebied leven.

Burchten tellen heeft geen zin

Het tellen van beverburchten klinkt als een eenvoudigere oplossing, maar dat levert volgens beverkenner en muskusrattenvanger Kees Schep geen goed beeld op. Een beverfamilie bouwt meerdere burchten. Zo hebben de dieren bij hoog- en laagwater een veilig onderkomen. Het aantal beverburchten zegt dus weinig over het aantal bevers dat in een gebied leeft.
Bekijk de video. De tekst gaat eronder verder.
Kenners ruiken aan 'bevergeil' voor onderzoek
Het onderzoek wordt door de Zoogdiervereniging uitgevoerd in opdracht van de provincie Gelderland. De provincie monitort hoe populaties van beschermde diersoorten zich ontwikkelen. Het is ook om andere redenen belangrijk om te weten waar bevers leven. Bijvoorbeeld als een beverfamilie zich vestigt in de buurt van rivierdijken. De dieren kunnen dan gaan graven in zo'n dijk waardoor die onveilig wordt. Als bekend is dat een bever zo'n plek als leefgebied heeft gekozen, kunnen maatregelen worden genomen. Zo kan het leefgebied minder aantrekkelijk worden gemaakt door bomen te kappen.
Ook kunnen de dieren worden gevangen en in een ander meer geschikt leefgebied weer worden uitgezet. Beverfamilies zijn territoriaal en accepteren dus geen andere bevers in hun gebied. Daarom is het belangrijk dat gevangen dieren op plekken worden uitgezet die nog niet zijn ingenomen door andere bevers. Ook daarbij kan dit onderzoek helpen.

Steeds meer bevers

Het aantal bevers in Gelderland neemt toe. Alleen al in de Gelderse poort leven inmiddels honderden bevers. De Zoogdiervereniging verwacht dat de populatie nog wel even blijft groeien en dat het dus ook vaker zal voorkomen dat de dieren zich vestigen op plekken waar wij dat als mensen ongewenst vinden. Als alle voor de bever geschikte leefgebieden vol zijn, kan dat op termijn betekenen dat de beschermde bevers moeten worden afgeschoten. De provincie Gelderland heeft in februari 2019 besloten dat dit in uitzonderlijke gevallen is toegestaan. Tot nu toe is dit volgens de provincie nog niet gebeurd.