Nieuws

Arnhemse raad zoekt oplossing voor 'stuwmeer' aan politieke onderwerpen

De Arnhemse gemeenteraad weet zich maar niet door het 'stuwmeer' aan onderwerpen op de politieke agenda heen te worstelen. De druk op de vergaderingen neemt toe, en voorstellen worden soms maanden doorgeschoven. Dat moet anders, vindt de gemeenteraad. © ANP
ARNHEM - De Arnhemse gemeenteraad weet zich maar niet door het 'stuwmeer' aan onderwerpen op de politieke agenda heen te worstelen. De druk op de vergaderingen neemt toe, en voorstellen worden soms maanden doorgeschoven. Dat moet anders, vindt de gemeenteraad.
Voor de zomer werden de politieke avonden vijf weken lang om 16.00 uur gestart in plaats van 18.45 uur. Deze duurden vervolgens soms tot diep in de nacht om alle onderwerpen nog voor het reces te behandelen. Een maatregel die maar weinigen goed beviel.
Een aantal maanden later staan er opnieuw ruim dertig voorstellen, vragen en debatten open. En dat aantal groeit vrijwel dagelijks, constateert de griffier die de gemeenteraad ondersteunt. Dat is onwenselijk, daar is iedereen het wel over eens. De griffier legde daarom een aantal mogelijkheden ter discussie voor aan de raadsleden van de agendacommissie.

Minderheden niet lastiger maken

Over wat ze niet willen, waren de partijen het snel eens. Zo stonden er verschillende opties tussen waardoor minderheden het lastiger kunnen krijgen. Zoals dat een raadsmeerderheid van minimaal twintig raadsleden een debatverzoek moet steunen. Nu is dat nog acht raadsleden. Op deze manier kan de coalitie de oppositie gemakkelijk buitenspel zetten.

'Kleuters in een kleuterklas'

'Maar zelfs volwassen, gekozen raadsleden hebben regels nodig', stelt Talip Aydemir (DENK Verenigd Arnhem). 'Als kleuters in een kleuterklas. Je moet richtlijnen en kaders hebben.'
Waar brede interesse voor lijkt te zijn, is om vaker de mogelijkheid te hebben tot het stellen van mondelinge vragen aan het college. Daardoor zouden deze actueler en urgenter zijn, en voorkomen dat een onderwerp een debat wordt. Wel moeten er daarbij duidelijkere afspraken komen over bijvoorbeeld tijd en het aantal vragen.

Externe voorzitters

Ook het voorstel om tijdens vergaderingen alle beschikbare ruimtes te benutten, waardoor er steeds drie of vier vergaderingen gelijktijdig plaatsvinden, wordt omarmd. Dan zouden er wel externe voorzitters worden ingehuurd, omdat daar onvoldoende raadsleden voor beschikbaar zijn. Verschillende fracties maken zich wel zorgen over de kosten daarvan.
Gerrie Elfrink (SP) doet nog een voorstel voor de 'moties vreemd'. Dat zijn voorstellen vanuit de gemeenteraad over onderwerpen die niet eerder op de agenda stonden. Omdat deze aan het einde van de raadsvergaderingen op de agenda staan, worden deze vaak in zijn geheel doorgeschoven vanwege tijdgebrek. Maar debat hierover kan vooraf plaatsvinden, stelt Elfrink. Dan hoeft er alleen nog maar te worden gestemd. Zijn collega's knikken instemmend.

'Beantwoording om te huilen'

Cyriel Prinsen (GroenLinks) vindt dat raadsleden soms eerst om opheldering bij het college kunnen vragen voor ze een debatverzoek indienen. 'Maar de beantwoording is om te huilen', vindt Elfrink. 'Dat dwingt je om toch weer te agenderen.' Mattijs Loor (D66) stelt bovendien dat het college afgelopen jaar 'niet één van zijn vragen op tijd heeft beantwoord'.
In een volgend overleg wil de commissie dan ook in gesprek met de voorzitter van de raad burgemeester Ahmed Marcouch en de gemeentesecretaris, de hoogste ambtenaar binnen de gemeente. Ondertussen zal de griffier de besproken voorstellen verder uitwerken.
Dit is een verhaal van De Belofte, ons platform voor gemeentepolitiek. Heb jij nieuws? Tip ons dan hier.