Nieuws

Wethouder Arnhem na misstanden: 'Inkoop zorg voldeed niet'

Zorgonderneming Flexzorg kon in Arnhem nog jaren zorg leveren nadat fraudesignalen bij de gemeente bekend waren. Dat blijkt uit onderzoek van Follow the Money. Volgens wethouder Roeland van der Zee heeft de gemeente de zorg wel onder controle. © ANP
ARNHEM - Zorgonderneming Flexzorg kon in Arnhem nog jaren zorg leveren nadat fraudesignalen bij de gemeente bekend waren. Dat blijkt uit onderzoek van Follow the Money. Volgens wethouder Roeland van der Zee heeft de gemeente de zorg wel onder controle.
Volgens het onderzoek was er zelfs nog een kennismakingsgesprek met Flexzorg na de fraudesignalen. Het is niet voor het eerst dat zorgaanbieders in Arnhem winst maken, maar onvoldoende zorg leveren. 

Waarom is de gemeente Arnhem gewoon doorgegaan met deze zorgaanbieder met dit verleden in Apeldoorn?

Van der Zee: 'Arnhem had al een contract met Flexzorg toen er signalen binnenkwamen vanuit Apeldoorn. Na deze signalen is dit opgepakt door de toezichthouders en zijn Arnhemse wijkteams terughoudend geweest in het toewijzen van cliënten.'
'Vervolgens is er met Flexzorg gesproken over beschermd wonen, maar daar is geen contract voor getekend. Ook zijn de eisen in de huidige contracten getoetst, Flexzorg voldeed. Daarna is gecontroleerd op de kwaliteit van zorg.' 
Cliëntenstop en contractopzegging voor aandacht in de media
Roeland van der Zee
'Dat een aanbieder in Apeldoorn niet voldoet betekent niet bij voorbaat dat de aanbieder in deze regio niet voldoet. Wel is het een aanleiding om de aanbieder scherp te volgen en dat is gebeurd. De uitkomst daarvan bij Flexzorg is een cliëntenstop en contractopzegging.'

Hoe kan het dat zo'n bedrijf reclasseringscliënten mag begeleiden? En waarom licht u jeugdbescherming en reclassering niet in als zij er cliënten hebben zitten?

'Reclassering bepaalt zelf waar zij cliënten naar verwijzen. De gemeente heeft geen inkooprelatie met de reclassering, alleen met jeugdreclassering. Jeugdreclassering wist wel van de signalen uit Apeldoorn. Inmiddels zijn er wel afspraken gemaakt over het uitwisselen van informatie.'
'De instellingen waar wij mee werken worden sinds 2019 proactief geïnformeerd over onderzoeken die lopen naar zorgaanbieders. Ook moeten jeugdbescherming en reclassering vanaf komende juli doorverwijzen naar een aanbieder waar de gemeente een contract mee heeft.' 
Foto: ANP

Het lijkt erop dat elke keer als er een journalist aan de boom gaat schudden van de Arnhemse zorgaanbieders, er lijken uit de kast komen rollen. Wat zegt dat over het Arnhemse zorgsysteem en het toezicht daarop?

'In het geval van Flexzorg was er al een cliëntenstop en contractopzegging gegeven nog voordat er aandacht in de media was. Er zijn meer aanbieders waarbij proactief de contracten zijn opgezegd. Daarnaast loopt er onderzoek naar verschillende aanbieders.'

Hoe kijkt u op dit moment aan tegen de manier waarop Arnhem zorg inkoopt? De inkoopafdeling heeft ook na het ontvangen van de waarschuwingen vanuit Apeldoorn nog een kennismakingsgesprek met Flexzorg gevoerd.

'Inmiddels is duidelijk dat de uitgangspunten van de huidige inkoop niet meer voldeden. Dat is eind 2018 vastgesteld en heeft geleid tot een nieuwe inkoop per 1 juli 2020. Daarnaast is de inschrijving op de huidige contractering gesloten per 1 juni 2019. Ook is een regionaal kwaliteitskader vastgesteld. Dit betekent intensievere kwaliteitstoetsing bij inschrijving en op de naleving.'

Is de gemeente nog wel in control op dit gebied?

'Ja. Dat wil overigens niet zeggen dat er nooit iets mis kan gaan.'

Dit is daarbij niet het eerste voorbeeld van een zorgaanbieder die veel te hoge winsten maakt en niet de zorg levert waarvoor wordt betaald. Is dat niet een hele belangrijke verklaring voor de steeds maar oplopende zorgkosten?

'Volgens onze analyse stijgen de kosten van de zorg vooral doordat onze inwoners steeds beter de weg naar de sociale wijkteams en dus naar de zorg weten te vinden. Dat neemt niet weg dat we scherp moeten blijven toezien op de juiste besteding van zorggelden.'

Wat gaat de gemeente eraan doen om het geld terug te halen?

'Waar we dat hard kunnen maken, zijn er inderdaad procedures om teveel betaald zorggeld terug te vorderen en gebeurt dit ook.'

Zie ook:

Dit is een verhaal van De Belofte, ons platform voor gemeentepolitiek. Heb jij nieuws? Tip ons dan hier.