Nieuws

Dit zijn de plannen van de nieuwe coalitie in Buren

Informateur Wouter de Jong brengt verslag uit.
Een sterke, zelfstandige gemeente met leefbare kernen. Dat is het uitgangspunt van de nieuwe coalitie van Gemeentebelangen, PCG en CDA in Buren. Om dat voor elkaar te krijgen wil de nieuwe coalitie de komende twee jaar 700.000 euro uittrekken. Om daarbij financieel gezond te blijven gaat de onroerendezaakbelasting (ozb) fors omhoog. © Omroep Gelderland
MAURIK - Een sterke, zelfstandige gemeente met leefbare kernen. Dat is het uitgangspunt van de nieuwe coalitie van Gemeentebelangen, PCG en CDA in Buren. Om dat voor elkaar te krijgen wil de nieuwe coalitie de komende twee jaar 700.000 euro uittrekken. Om daarbij financieel gezond te blijven gaat de onroerendezaakbelasting (ozb) fors omhoog.
In het nieuwe coalitieakkoord dat dinsdagmiddag naar buiten is gebracht, is te lezen dat Buren dicht bij de inwoners wil blijven. Een zelfstandige gemeente dus die per dorp bekijkt wat daar de specifieke noden zijn. Om grote uitdagingen bijvoorbeeld op het gebied van zorg het hoofd te bieden, moet wel beter samengewerkt worden in regioverband. Er moet ook extra geld uitgetrokken worden om die zorgtaken beter uit te voeren en voor ander hoofdtaken die zijn gesteld zoals duurzaamheid in dienstverlening.
Beluister hier de toelichting van formateur Sander van Alfen:
De dienstverlening dichtbij staat voorop. De nieuwe coalitie wil de experimenten met kerngericht werken voortzetten. Begin 2021 moet dit overal ingevoerd zijn. Er komen sociale kernteams en kernambtenaren voor iedere plaats. Het leefbaarheidsbudget van 30.000 euro per jaar wordt voortgezet. Inwoners moeten daarbij meer ruimte en zeggenschap krijgen.

Klokhuis blijft, nieuw onderzoek sporthal

Specifiek voor Maurik geldt dat het nieuwe gemeentebestuur dorpshuis het Klokhuis wil behouden. Geraamde kosten voor de sloop ervan worden ingezet om het verwijderen van asbest van te betalen. Vervolgens wordt gekeken of het verkocht wordt, of in erfpacht uitgegeven de gebruikers moeten de exploitatiekosten gaan betalen.
Ook over een ander hoofdpijndossier in het dorp, de sporthal, zijn afspraken gemaakt. In het eerste half jaar van 2020 wordt nog eens onderzocht wat er voor het afgesproken budget van 89.000 euro per jaar kan worden neergezet en of een andere partij de bouw en exploitatie kan oppakken. Aan de hand daarvan wordt nog dit jaar een definitief besluit genomen.

Ozb omhoog

Een en ander brengt wel een prijskaartje met zich mee. Omdat er de laatste jaren al flink bezuinigd is, ziet de nieuwe coalitie geen andere mogelijkheid dan de ozb te verhogen, met 15 procent in 2020 en nog eens 5 procent in 2021. Wel willen de partijen over een periode van tien jaar stapsgewijs de hondenbelasting afschaffen.
De gemeente wil ook gaan onderzoeken wat de financiële en organisatorische consequenties zijn als het beheer van de openbare ruimte niet langer door Avri gedaan wordt maar bijvoorbeeld door lokale ondernemers. Ook komt er een onderzoek hoe het gemeentehuis beter benut kan worden om meer verbindingen te maken en meer inkomsten te genereren.

Beter samenwerken

Het nieuwe gemeentebestuur maakt een concreet plan hoe de bestuurders in Buren zelf beter samen kunnen werken. Dat laatste is een dringende aanbeveling van informateur Wouter de Jong die constateerde dat de bestuurlijke verhoudingen in Buren in de aanloop na de coalitiebreuk in oktober ernstig ontspoord zijn.
Het coalitieakkoord wordt voorgelegd aan de gemeenteraad tijdens een extra raadsvergadering op dinsdag 21 januari. Dan vindt ook de voordracht en installatie van vier nieuwe wethouders plaats.