Stedendriehoek / Achterhoek

Sloop voormalige school uit 1921 stuit op veel kritiek in Zutphen

ZUTPHEN - 'Een ramp', noemt Nel Visscher het. Het schoolgebouw aan het Vispoortplein in Zutphen waar ze 24 jaar voor de klas stond, zou zomaar binnenkort tegen de vlakte kunnen gaan. 'De gemeente moet zich wel drie keer achter de oren krabben voordat ze dit toestaat.'
Eind november besloot de gemeente Zutphen dat de eigenaar van het pand het karakteristieke gebouw mag slopen. Onder strikte voorwaarden weliswaar, maar daarin hebben veel mensen weinig vertrouwen. Oud-directrice Nel Visscher schrok zich een hoedje toen ze het hoorde. 'Verschrikkelijk, het zou een ramp zijn voor heel veel mensen die hier wonen en hier ooit op school hebben gezeten.'

'Afblijven!'

Visscher begon in 1969 als lerares op de Vakschool Zutphen en rolde later door naar de functie van directrice. 'Dan komt zo'n gebouw binnen. Het is mooi en het heeft iets. Haar advies is dan ook: 'Afblijven!'
Naast vakschool ging het gebouw ook jaren door het leven als Vakschool voor Meisjes. Samen met het park aan de voorkant vormde de school volgens de Hummelose een markant punt. 'Het gaat nu natuurlijk wel sterk achteruit, maar het is op allerlei manieren op te knappen. Het gebouw, en zeker de gevel, dat hoort hier aan de haven en dat kunnen we toch niet missen?'.
De tekst gaat verder onder de reportage

Appartementen

Tot 2009 kregen scholieren van het ROC les aan het Vispoortplein. Sinds hun vertrek biedt het pand tijdelijk ruimte aan allerlei lokale initiatieven onder de naam 'Proeflokalen'. De eigenaar, een vastgoedondernemer die het complex in 2013 kocht van het Rijksvastgoedbedrijf, wil er uiteindelijk appartementen bouwen.
De gemeente heeft besloten dat wanneer hij kiest voor nieuwbouw, er strenge voorwaarden gelden. Het complex mag dan niet hoger worden dan drie woonlagen, de nieuwbouw moet verwijzen naar de schoolhistorie en aansluiten op de gebouwen in de omgeving.
Het schoolgebouw in 1960 - de tekst gaat verder onder de foto

Onderzoek ingesteld

Visscher is niet de enige die nieuwbouw niet ziet zitten. Naar aanleiding van het bericht van het Zutphense college om in te stemmen met de eventuele sloop van het schoolgebouw uit 1921, is Stichting de Oude HBS een onderzoek gestart naar de cultuurhistorische waarde van het voormalige schoolgebouw.
De resultaten hopen ze eind januari aan het college en de raad te kunnen overhandigen. Als blijkt dat de cultuurhistorische waarde van het gebouw groot is, wil de stichting het college verzoeken om de voormalige school op de gemeentelijke monumentenlijst te plaatsen. In dat geval mag het niet zomaar worden veranderd of gesloopt, alleen als de gemeente daar een vergunning voor afgeeft.

Gaat een motie het gebouw redden?

Ook vanuit de lokale politiek klinkt de roep om het gebouw, of in ieder geval de voorgevel, te behouden. Met een motie willen Burgerbelang, D66, CDA, GroenLinks en de Stadspartij dat afdwingen. Nieuwbouw, ook met strenge voorwaarden, zien ook zij niet zitten. 'Als je gaat herbouwen ga je nooit de waarde halen die het nu heeft. Dus ik denk dat je dan de plank mis slaat. Maar als je het goed restaureert en kan behouden, dan heb je een prachtplaatje voor Zutphen', aldus fractievoorzitter Rick Verschure van Burgerbelang.
In februari vergadert de raad over het onderwerp. Mocht de motie vervolgens in de gemeenteraad worden aangenomen, dan is er nog een kans dat het voormalige schoolgebouw overeind blijft staan.