Nieuws

ANALYSE | Arnhems college zal moeten leveren in 2020

Het Arnhemse stadhuis.
Plannen en voornemens liggen er genoeg voor de bouw, zorg, werkgelegenheid, bedrijvigheid en het milieu. Maar concrete resultaten zijn over het geheel genomen nog wat mager. Die zal het Arnhemse college in 2020 moeten leveren. Ook moet er schoon schip worden gemaakt op de nodige langlopende dossiers. © ANP
ARNHEM - Plannen en voornemens liggen er genoeg voor de bouw, zorg, werkgelegenheid, bedrijvigheid en het milieu. Maar concrete resultaten zijn over het geheel genomen nog wat mager. Die zal het Arnhemse college in 2020 moeten leveren. Ook moet er schoon schip worden gemaakt op de nodige langlopende dossiers.
Het huidige college begon een kleine twee jaar geleden aan de klus om uitvoering te geven aan het coalitieakkoord dat GroenLinks, VVD, D66 en PvdA sloten. Uiteraard hebben de nieuwe bestuurders wat tijd nodig om een en ander in de steigers te zetten.
De stad heeft in die tijd ook niet stilgestaan, maar concrete resultaten op de grote thema's blijven nog wat uit. En daar zal in 2020 verandering in moeten komen. Daarna gaan we immers alweer langzaam richting nieuwe verkiezingen.

Bouw stagneert

'Bouwen, bouwen, bouwen', is de inmiddels bekende oneliner van D66-raadslid Sjoerd Dijk. En dat er flink gebouwd moet worden, daar is iedereen van links tot rechts het wel over eens.
De woningnood is nijpend. Maar de bouw stagneert en nieuwe projecten komen nog maar mondjesmaat van de grond. Vlak voor kerst kwam wethouder Ronald Paping met zijn plan voor woningbouwontwikkeling.

Moeilijk uit de bijstand

Qua uitstroom uit de bijstand naar werk moet Arnhem het minimaal net zo goed doen als het landelijk gemiddelde, staat in het coalitieakkoord. Daar bovenop moeten nog 500 Arnhemmers extra aan het werk worden geholpen.
Maar Arnhem doet het slechter dan gemiddeld. Dat terwijl er een investeringsfonds van 2,5 miljoen euro werd ingesteld. Daarnaast kreeg wethouder Martien Louwers 6 miljoen euro extra van de gemeenteraad om haar afdeling Werk en Inkomen te reorganiseren. Dat hoopt zij op 1 juni 2020 af te ronden.

Misstanden in de zorg

Op zorg zijn de kosten, net als in veel andere gemeentes, flink uit de hand gelopen. Of de ingeboekte miljoenenbezuinigingen voor de komende jaren haalbaar zijn, moet blijken.
Ook willen wethouders Hans de Vroome en Roeland van der Zee met strengere regelgeving paal en perk stellen aan de vele zorgaanbieders. Minder aanbieders met een betere kwaliteit en minimale winsten is het plan. Dat moet een einde maken aan de vele misstanden in de zorg die onder meer door Omroep Gelderland nog recent werden blootgelegd.

Relatie tussen gemeente en bedrijven

Het programma ‘Van bedrijven weten’ moet de relatie tussen gemeente en bedrijven verbeteren, volgens de coalitieafspraken. Ook moet er verbinding worden gelegd tussen grote en kleine bedrijven. Daar is geen extra geld of capaciteit voor beschikbaar.
'Maar we gaan dat achter de schermen gewoon goed regelen', sprak wethouder Jan van Dellen onlangs zelfverzekerde managementtaal. Ook dat moet vanaf volgend jaar zijn beslag krijgen.

Klimaatdoelstellingen niet gehaald

Op het gebied van milieu werden kleine stapjes gezet. Zo kwam er een milieuzone en er werden subsidies verstrekt voor verduurzaming van woningen. Maar de energie- en klimaatdoelstellingen werden bij lange na niet gehaald.
En de plannen om de verscherpte doelstellingen wel te halen, zijn nog weinig concreet. Wethouder Cathelijne Bouwkamp kreeg hiervoor onder meer een klimaatfonds van 10 miljoen euro. Daarnaast gaat zij diftar, het betalen per afvalzak, halverwege volgend jaar invoeren.

Museum Arnhem en de Blauwe Golven

Ook moet 2020 het jaar worden waarin voor de langverwachte renovatie van Museum Arnhem de schop de grond in gaat.
Nadere uitwerking van het plan om voor de Blauwe Golven het kunstwerk te behouden en beperkt groen toe te voegen, komen in het eerste kwartaal van aankomend jaar, liet wethouder Van der Zee weten. Ook dat moet spoedig duidelijkheid brengen in een langlopend dossier.

Woonboten en 'gifbult'

Over langlopende dossiers gesproken. Wethouder Van Dellen hoopt ook op korte termijn een einde te maken aan de 'ongewenste' situatie van de vijftien woonboten in de Nieuwe Haven aan de Westervoortsedijk. Die wil hij daar weg hebben en de bewoners moeten worden uitgekocht.
Voor de bewoners van het woonwagenkamp bij de 'gifbult' aan de Bethaniënstraat in de Arnhemse wijk Presikhaaf komt wethouder Bouwkamp in maart met een plan. Ook daar worden na 30 jaar definitieve oplossingen verwacht.
Kortom, zowel voor de coalitieplannen als verschillende langlopende dossiers wordt 2020 een spannend jaar in de Arnhemse politiek. Dat zullen we uiteraard weer met interesse voor u volgen.
Dit is een verhaal van De Belofte, ons platform voor gemeentepolitiek. Heb jij nieuws? Tip ons dan hier.