Nieuws

Christelijke partijen willen geen apart LHTBI+-beleid in Nunspeet

LHTBI-gemeenschap
Er komt geen apart beleid in Nunspeet voor lesbische vrouwen, homoseksuele mannen, biseksuelen, transgenders en intersekse personen. De motie van PvdA-GroenLinks Nunspeet om ook in de gemeente te komen met een zogenoemd LHBTI-beleid heeft het donderdagavond niet gehaald.
NUNSPEET - Er komt geen apart beleid in Nunspeet voor lesbische vrouwen, homoseksuele mannen, biseksuelen, transgenders en intersekse personen. De motie van PvdA-GroenLinks Nunspeet om ook in de gemeente te komen met een zogenoemd LHBTI-beleid heeft het donderdagavond niet gehaald.
Fractievoorzitter André Timmerman van Groenlinks-PvdA diende de motie in. Kort gezegd vindt hij dat de gemeente zich moet uitspreken tegen discriminatie van en geweld tegen LHBTI-ers. Er moet een gelijke behandeling komen voor deze doelgroep vindt PvdA Groenlinks.
Het is een gevoelig onderwerp binnen de gemeente Nunspeet en dat is te merken in het debat. De meeste partijen zijn het wel eens dat er geen geweld tegen LHBTI-ers moet worden gebruikt of dat er gediscrimineerd moet worden. Maar veel partijen willen geen apart beleid voor deze doelgroep.
Met name de christelijke partijen noemen dat als belangrijkste reden om niet met de motie in te stemmen. Fractievoorzitter Harm Jan Polinder van de SGP is er duidelijk over: 'Ik vind de term LHBTI-gemeenschap ook vreemd. Ik hoor toch ook niet bij de hetero-gemeenschap', stelt hij. Bovendien vraagt Polinder zich af of er überhaupt sprake is van geweldsincidenten tegen LHTBI-ers in Nunspeet.

Incidenten

Die incidenten zijn inderdaad niet bekend, laat burgemeester Van de Weerd weten: 'Maar er is ook geen onderzoek naar gedaan.' Door de stelling van de christelijke partijen (SGP, CDA, CU) dat er geen apart beleid moet komen voor één specifieke doelgroep is er niet genoeg steun voor de motie. André Timmerman probeert nog concrete voorbeelden te geven van wat zijn partij voor ogen heeft: 'Dat kan zijn een roze filmavond of sportactiviteiten voor LHTBI-mensen. De gemeente kan daar een faciliterende rol in spelen wat mij betreft', zegt de fractievoorzitter. Maar steun voor zijn motie komt er niet.

Wonderpil

Een teleurstelling voor PvdA-GroenLinks en mensen uit de LHBTI-gemeenschap. 'Als we écht iets voor Nunspeetse LHBTI’ers willen betekenen, dan zal hier specifiek beleid voor gemaakt moeten worden', zei Sander Kouwenberg, burgerraadslid namens PvdA-GoenLinks al eerder.
'Nunspeetse LHBTI’ers willen Nunspeets LHBTI-beleid. Dat is de conclusie die getrokken kan worden uit alle gesprekken die we de afgelopen anderhalf jaar gevoerd hebben. Er bestaat vanzelfsprekend geen wonderpil die zorgt voor volledige acceptatie van LHBTI’ers, maar onze gemeente beschikt over genoeg mogelijkheden en instrumenten om de acceptatie en veiligheid van deze gemeenschap te vergroten. Onze gemeente staat in nauw contact met de welzijnsorganisaties, de ouderenorganisaties, het sociaal -en straatwerk, de sportverenigingen én verzorgd lespakketten voor scholen. Wij kunnen dus concreet iets betekenen!'
De christelijke partijen boden wel een alternatief. De komende tijd zal de wethouder onderzoeken welke groepen van de bevolking in Nunspeet extra aandacht nodig hebben. Volgens hen vallen ook LHBTI-ers daar onder.
Dit is een verhaal van De Belofte, ons platform voor gemeentepolitiek. Heb jij nieuws? Tip ons dan hier.