Nieuws

Buurt Putten krijgt vuurwerkvrije zone, maar gemeente handhaaft niet

Kaart gemeente Putten
Een deel van Putten is op aandringen van bewoners aangemerkt als 'vuurwerkvrije zone'. De bewoners willen dit zelf en de gemeente ondersteunt het initiatief, maar gaat niet handhaven. De gemeente gaat ervan uit dat bewoners elkaar gaan aanspreken als er toch vuurwerk wordt afgestoken.
PUTTEN - Een deel van Putten is op aandringen van bewoners aangemerkt als 'vuurwerkvrije zone'. De bewoners willen dit zelf en de gemeente ondersteunt het initiatief, maar gaat niet handhaven. De gemeente gaat ervan uit dat bewoners elkaar gaan aanspreken als er toch vuurwerk wordt afgestoken.
In totaal gaat het om zo'n 20 woningen in een bebost gebied. Toen initiatiefnemer Arap-John Tigchelaar begin november geknal van vuurwerk hoorde herinnerde hij zich de oproep van de burgemeester weer om je te melden als je buurt een 'vuurwerkvrije zone' wilde. Tigchelaar ging met een papier zijn buren af en op één na wilde iedereen graag een vuurwerkloze jaarwisseling: 'Wij wonen tussen het wild in Natura-2000 gebied, daar houdt niet iedereen van vuurwerk.'
De gemeente en de politie gaan niet handhaven. Volgens Tigchelaar heeft de buurt, doordat nu iedereen zich vooraf heeft uitgesproken en gecommitteerd aan de afspraak om geen vuurwerk af te steken, de regie in eigen hand genomen: 'Het is niet zo in dat de vuurwerkafstekers het voor het zeggen hebben, als buurt kan je zoiets bespreekbaar maken en regie pakken.' 

Burgemeester vindt het een goed idee

Burgemeester Henk Lambooij van Putten zegt blij te zijn met het initiatief: 'Mooi dat de samenleving zelf het initiatief neemt voor een vuurwerkvrije zone. Ik ben benieuwd naar de ervaringen', zegt hij.
De gemeente gaat het initiatief in januari 2020 met de initiatiefnemers evalueren. 'Mocht dit aanslaan dan sluit ik niet uit dat wij volgend jaar meer verzoeken uit de gemeenschap krijgen voor het instellen van vuurwerkvrije zones. Ook daar kijken wij dan serieus naar. Ik denk dat je op deze wijze meer draagvlak krijgt dan het ‘van bovenaf’ opleggen van verboden. Een prima vorm van burgerparticipatie', aldus de burgemeester.