Nieuws

Arnhem komt met regels voor toewijzing zorg

Er komen meer regels en richtlijnen voor de toewijzing van zorg in Arnhem. Nu hebben sociale wijkteams onder het motto 'doen wat nodig is' nog de volledige vrijheid in de toewijzing van zorg aan inwoners. Dat is straks verleden tijd. © Pxhere
ARNHEM - Er komen meer regels en richtlijnen voor de toewijzing van zorg in Arnhem. Nu hebben sociale wijkteams onder het motto 'doen wat nodig is' nog de volledige vrijheid in de toewijzing van zorg aan inwoners. Dat is straks verleden tijd.
Principes als: hetgeen mensen wel kunnen centraal stellen, zorgverlening dicht in de buurt en kostenbewustzijn zijn leidend bij de nieuwe regels. Het stadsbestuur hoopt zo meer grip te krijgen op de oplopende zorgkosten. De regels gaan gelden voor zorg vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo).

Regie bij inwoner

Zo moeten wijkcoaches zich een breder beeld vormen van hoe een inwoner meedoet in de samenleving. Inwoners hebben volgens de nieuwe richtlijnen zelf de regie op het vinden en uitvoeren van oplossingen en gebruiken daarvoor hun eigen netwerk. Wijkcoaches kunnen zelf laagdrempelige zorg en ondersteuning verlenen, volgens de gemaakte afspraken.
Specialistische zorg wordt tijdig ingezet. De coach maakt daarover resultaatafspraken met de uitvoerder en controleert deze. Samen met de inwoner wordt bekeken wanneer lichtere zorg mogelijk is, valt te lezen in de plannen.

'Goedkoopst adequate zorg'

De raad had wethouder Roeland van der Zee vooraf de opdracht meegegeven dat 'doen wat nodig is' wel het uitgangspunt moet blijven. Toch wil het college hiermee meer duidelijkheid geven wat onder 'passende, effectieve en efficiënte zorg' wordt verstaan. Dat betekent volgens het stadsbestuur ook de 'goedkoopst adequate' zorg. De regels gaan op 1 februari 2020 in.

Zie ook:

Dit is een verhaal van De Belofte, ons platform voor gemeentepolitiek. Heb jij nieuws? Tip ons dan hier.