Nieuws

Gemeente Wageningen wil inwoners meer laten bewegen in 2020

7 Januari 2020 eerste bijeenkomst voor het sport- en beweegakkoord
Net als 155 andere gemeenten gaat ook Wageningen aan de slag met een lokaal Sport- en Beweegakkoord. Het doel is dat iedereen in Wageningen een leven lang plezier in sport en bewegen kan hebben, nu en in de toekomst. Het is een akkoord van iedereen met ideeën uit de Wageningse samenleving. Het Startschot vindt plaats op 7 januari 2020 om 19.30 uur.
WAGENINGEN - Net als 155 andere gemeenten gaat ook Wageningen aan de slag met een lokaal Sport- en Beweegakkoord. Het doel is dat iedereen in Wageningen een leven lang plezier in sport en bewegen kan hebben, nu en in de toekomst. Het is een akkoord van iedereen met ideeën uit de Wageningse samenleving. Het Startschot vindt plaats op 7 januari 2020 om 19.30 uur.
Bijna 57% van alle Nederlanders sport wekelijks. Maar bij mensen met een beperking, een laag inkomen of een migratieachtergrond liggen die cijfers veel lager. “Waarom gaan mensen niet sporten en hoe kunnen we dat veranderen? Anneke Hiemstra is in de gemeente aangesteld als onafhankelijk sportformateur om met partijen een lokaal Sport- en Beweegakkoord te sluiten. De Gemeente Wageningen, Sportraad Wageningen en Sportservice Wageningen ondersteunen haar daarbij.
Afspraken van onderop
Het akkoord bevat afspraken tussen partijen over uiteenlopende onderwerpen zoals het versterken van sportverenigingen die kampen met een tekort aan vrijwilligers en trainers. “Wat kunnen verenigingen hierover leren van ondernemers?” vraagt de sportformateur zich af. Andere thema’s zijn waarom doen mensen met een laag inkomen minder aan sport of de kwaliteit van sportvoorzieningen.    
Maatschappelijk effect
Het Sport- en Beweegakkoord beperkt zich niet tot sport. Het effect van sport en bewegen raakt namelijk ook andere maatschappelijke vlakken. Daarom is het logisch om zoveel mogelijk samen te werken met organisaties en ondernemers uit zorg, onderwijs, gezondheid, welzijn en ruimtelijke ordening. “Het bewegen bij kinderen gaat bijvoorbeeld snel achteruit door spelen op de tablet of laptop en te weinig veilige speelplekken. Daardoor hebben kinderen op latere leeftijd meer kans op overgewicht. Bovendien blijkt uit onderzoek dat bewegen positief werkt op leerprestaties van kinderen. Laten we daarom samen bespreken hoe we kinderen meer kunnen laten bewegen op school en daarbuiten. Kunnen we bijvoorbeeld schoolpleinen, wijken en parken beweegvriendelijker inrichten?” 
Ook voor ouderen is fit blijven belangrijk. “Ouderen die door sporten langer gezond blijven zijn minder snel afhankelijk van zorg”, aldus de sportformateur. “Mensen die langdurig werkloos zijn kunnen door sport weer meer energie en zelfvertrouwen krijgen. En sportende werknemers worden minder snel ziek.”
Denk mee op 7 januari
De sportformateur nodigt iedereen in Wageningen uit om mee te werken aan het lokale Sport- en Beweegakkoord. De burgemeester geeft het Startschot op 7 januari van 19.30-21.30 op Sportcomplex Het Binnenveld (Marijkeweg 23, Wageningen). Scholen, welzijnsorganisaties, zorgverzekeraars, bedrijven, netwerken, sportverenigingen en ondernemers in de sport ontvangen een uitnodiging. Verder is iedereen welkom die een droom of idee heeft om mensen in Wageningen in beweging te krijgen en houden. Na het Startschot worden tijdens een tweede en derde bijeenkomst begin 2020 concrete afspraken gemaakt. Eind maart ondertekenen meewerkende partijen het akkoord.