Nieuws

Sociale, groene en schimmelvrije huurwoningen in Arnhem

De huizenvoorraad van woningcorporaties moet verder vergroenen en verduurzamen in Arnhem. Schimmelwoningen worden aangepakt en er moeten sociale huurwoningen worden gebouwd. Dat blijkt uit de nieuwe prestatieafspraken. © ANP
ARNHEM - De huizenvoorraad van woningcorporaties moet verder vergroenen en verduurzamen in Arnhem. Schimmelwoningen worden aangepakt en er moeten sociale huurwoningen worden gebouwd. Dat blijkt uit de nieuwe prestatieafspraken.
Jaarlijks worden deze afspraken tussen gemeente en woningcorporaties nagelopen. In de afspraken voor 2020 is opgenomen dat het aantal sociale huurwoningen minimaal gelijk blijft. In de nieuwbouw moet dertig procent sociale huurwoningen worden gerealiseerd. Dat is een doorvertaling van de coalitieafspraken, terwijl uit recent onderzoek bleek dat de meerjarige behoefte in Arnhem slechts rond de tien procent ligt.
Deze woningen worden vooral gebouwd voor kleine huishoudens. De gemeente is in die gevallen bereid een korting te geven op de grondprijs. Ook zal het stadsbestuur onderzoeken of meer kwetsbare huurders in een wijk leidt tot meer overlast.

Verduurzaming

Er zijn afspraken gemaakt over verdere verduurzaming van de woningvoorraad. Zo zal Volkshuisvesting zonnepanelen op daken plaatsen. Als huurders dit zelf willen doen, verlenen corporaties en de gemeente medewerking en ondersteuning. Ook wordt gekeken naar een bijdrage voor huurders die van het gas af willen, zoals dat ook voor woningeigenaren geldt.
Daarnaast wordt ingezet op minder steen en meer groen in tuinen. Waar mogelijk worden 'groene daken'  toegepast. Bewustwording onder huurders en 'aanzetten tot besparing' moet 'energiearmoede' voorkomen.

Aanpak schimmelwoningen

Ook over de aanpak van schimmelwoningen zijn afspraken gemaakt. De gemeenteraad had wethouder Ronald Paping, op SP-initiatief, verzocht om hier prioriteit van te maken. Corporaties moeten een analyse doen en aanpakken wat wordt geconstateerd.
Dit is een verhaal van De Belofte, ons platform voor gemeentepolitiek. Heb jij nieuws? Tip ons dan hier.