Nieuws

Westervoort zet vol in op wegwerken onderwijsachterstanden

Westervoort gaat komend jaar nog meer inzetten op de aanpak van onderwijsachterstanden. Net als andere gemeenten wordt het aantal uren van voor- en vroegschoolse educatie uitgebreid. De Liemerse gemeente heeft relatief veel kinderen die in aanmerking komen voor de extra begeleiding. © Omroep Gelderland
WESTERVOORT - Westervoort gaat komend jaar nog meer inzetten op de aanpak van onderwijsachterstanden. Net als andere gemeenten wordt het aantal uren van voor- en vroegschoolse educatie uitgebreid. De Liemerse gemeente heeft relatief veel kinderen die in aanmerking komen voor de extra begeleiding.
door Lonneke Gerritsen
Peuteropvang Ravelijn is al helemaal in kerstsferen. De kleintjes knutselen kerstbomen en hangen ballen op. Maar er worden ook educatieve spelletjes gedaan met kerstballen. Zoals tellen en het benoemen van de kleuren. Dit is speciaal voor de kinderen met een zogenoemde VVE-indicatie: kinderen die kans maken op een taalachterstand.
Zij kunnen nu 10 uur per week naar de peuterspeelzaal waar ze extra taalondersteuning krijgen. Vanaf januari wordt dit 16 uur per week. 'Heel fijn', zegt pedagogisch medewerker Sena Kusovic. 'Elk kind is anders en heeft andere doelen. Bovendien moeten ze ook gewoon kunnen spelen, we bieden taalactiviteiten aan, maar dwingen niks.'

Geld van het rijk

Het Rijk stelt extra geld beschikbaar voor de aanpak van onderwijsachterstanden. Westervoort heeft hiervoor nu in totaal bijna 480.000 euro te besteden. 'Dat lijkt heel wat, maar het is ook zo weer op', zegt wethouder Rob Raaijman.
Bekijk de video (de tekst gaat daaronder verder):
Westervoort zet vol in op wegwerken onderwijsachterstanden
Bij het toekennen van de gelden is gekeken naar verschillende demografische gegevens, zoals het opleidingsniveau van de ouders en nationaliteit. 'Het is uiteindelijk een berekening en het wil dus niet zeggen dat al die kinderen een achterstand hebben, maar dat die kàns er is', zegt Raaijman. 

Hoe eerder, hoe beter

75 procent van het bedrag gaat op aan de voor- en vroegschoolse educatie en de opleidingen voor pedagogisch medewerkers. Met het overige bedrag wil de gemeente de verbinding zoeken met onderwijs en de jeugdzorg. 'Als school dan iets signaleert met een leerling, dan kan ook meteen het juiste spoor worden ingezet van hulpverlening.' 
De pedagogisch medewerkers bij Ravelijn zien dat de extra begeleiding voor kinderen vanaf 2,5 jaar zijn vruchten afwerpt. 'Als kinderen naar de basisschool gaan, zijn ze beter voorbereid en kunnen ze beter voor zichzelf opkomen. '
💬 WhatsApp ons!
Heb jij een tip of opmerking voor de redactie? Stuur ons een bericht op 06 - 220 543 52 of stuur een mail: omroep@gld.nl!