Nieuws

Gemor over woon- zorgzone Hattem

De gemeente Hattem wil een woonzorgzone inrichten bij de Geldersedijk op het voormalig ijsbaanterrein. Door de gemeente zijn verschillende informatieavonden en klankbordbijeenkomsten gehouden om de mening van de Hattemers te peilen. © RTV Hattem
HATTEM - De gemeente Hattem wil een woonzorgzone inrichten bij de Geldersedijk op het voormalig ijsbaanterrein. Door de gemeente zijn verschillende informatieavonden en klankbordbijeenkomsten gehouden om de mening van de Hattemers te peilen.

IKC

Ook is het besluit genomen dat in dit gebied het eerste Integrale Kindcentrum (IKC) van Hattem moet komen, waarin de basisscholen De Zaaier en Van Heemstraschool hun onderkomen krijgen. Aanvankelijk was het de bedoeling dat deze scholencluster gehuisvest zou worden op het voormalige terrein van De Noordgouw. Tegen deze locatie hebben ouders en scholen bezwaar gemaakt in verband met de oversteek van de Apeldoornseweg en de hoogspanningsleidingen die over het terrein lopen.

Protest buurtbewoners

Tijdens de informatieavond van 21 november zijn meer concrete plannen gepresenteerd. Hier bleek ook dat er hoogbouw gepland is van vier etages. Buurtbewoners zijn hier niet blij mee en zijn een handtekeningenactie gestart om bezwaar tegen deze plannen te maken. Vrijwel alle bewoners die rondom het voormalige ijsbaanterrein wonen hebben hun handtekeningen tegen deze hoogbouwplannen gezet.
Een van de initiatiefnemers hiervan is Jaap van Tiel. Hij heeft meerdere malen aangegeven niet blij te zijn met de plannen en heeft hierover ook verschillende keren ingesproken bij raads- en commissievergaderingen. Zijn inspreeknotitie is nu geplaatst op de pagina van de Hattemse PvdA en daar na te lezen.
De gemeenteraad van Hattem krijgt op 16 december een voorkeursmodel voorgelegd voor de inrichting van het terrein mede op basis van de opmerkingen die zijn gemaakt tijdens de informatiebijeenkomsten.