Nieuws

Politiek Montferland is verdeeld over uitbreiding bedrijventerrein DocksNLD

'S-HEERENBERG - De politiek in Montferland is verdeeld over de structuurvisie DocksNLD, waarin uitbreiding van het bedrijventerrein aan de oostelijke kant van 's-Heerenberg is opgenomen. De coalitiepartijen zien financiële voordelen voor de gemeente en kansen voor werkgelegenheid, terwijl de oppositie vindt dat adviezen van het Rijk en de provincie om goed na te denken over de bouw van megadistributiehallen worden genegeerd.
Tientallen inwoners van Azewijn en Netterden kwamen maandagavond opnieuw naar de raadszaal in 's-Heerenberg. Met een spandoek waarop staat 'Nee tegen DocksNLD2'  uitten de inwoners opnieuw hun zorgen over de mogelijke uitbreiding van het bedrijventerrein. Ze vrezen voor aantasting van het landschap en de leefbaarheid in de kleine kerkdorpen.
De gemeente Montferland ziet juist een meerwaarde in de uitbreiding van DocksNLD. Het draagt volgens haar bij aan de versterking van de logistieke sector en de vraag van bedrijven die staan te springen om zich op het bedrijventerrein te vestigen. Met de structuurvisie die op tafel ligt wordt de gemeenteraad van Montferland gevraagd een ruimtelijke visie voor het verder uitbreiden van DocksNLD vast te leggen en wordt de WVG (Wet voorkeursrecht gemeenten) automatisch verlengd.

Wat is een structuurvisie?

In een structuurvisie wordt een visie beschreven over hoe een bepaald gebied ingericht moet worden. Hierin vertelt de gemeente bijvoorbeeld waar gebouwd mag worden, waar de natuur behouden blijft en waar de economie versterkt moet worden. Een structuurvisie kan opgesteld worden voor een hele gemeente, maar ook voor een bepaald gebied. Het is een abstract document waarin ontwikkelingen op hoofdlijnen worden weergegeven.

Wet WVG (Wet Voorkeursrecht Gemeenten)
De Wet Voorkeursrecht Gemeenten is een wet die grondeigenaren verplicht bij verkoop de grond eerst aan de gemeente aan te bieden. De wet dient er voor om overheden een betere positie te geven op de grondmarkt. 

'Structuurvisie is niet wettig'

Rene Ebbers, die maandagavond opnieuw als omwonende insprak, geeft aan dat de structuurvisie die de gemeente Montferland voor DocksNLD wil vaststellen niet wettig is en dat de raad door de wethouder verkeerd wordt voorgelicht.
Ebbers wijst op eerdere fouten in het proces en op de MER (milieu effect rapportage) die niet door de gemeente is uitgevoerd. Volgens wethouder Walter Gerritsen hoeft er nu nog geen MER plaats te vinden en is de structuurvisie voor DocksNLD rechtsgeldig.
Tekst gaat verder onder de foto.
Ook de oppositiepartijen PvdA, Lijst Groot Montferland en Lijst Mos twijfelen aan de onrechtmatigheid van de structuurvisie. 'Ik heb vanavond zoveel onduidelijkheden en verschillende verhalen gehoord', zegt Rob Mos. 'Ik vind het onverantwoord om hier over twee weken een beslissing over te nemen.'
Els Rutting van de PvdA deelt deze gedachte. 'Hoe kunnen wij met droge ogen deze structuurvisie gaan vaststellen, terwijl er zoveel weerstand is vanuit de inwoners van Azewijn en Netterden. We zouden ons de ogen uit de kop moeten schamen', vindt Rutting. 

Kansen en financiële voordelen

Bij de coalitiepartijen twijfelt alleen D66 aan het uitbreidingsplan. 'Waarom willen we dit zo graag?', zegt Mark Heebing van D66. 'Het gaat nu te veel over de juridische aspecten en we verliezen ons doel uit het oog.' De overige partijen CDA, VVD en Lokaal Belang Montferland zien vooral kansen voor Montferland.
'De provincie heeft aangegeven dat het in dit gebied mag', zegt Harry Peters van Lokaal Belang. 'Voor de gemeente is het positief en het geeft financieel veel voordelen.' Marcel Berendsen van het CDA sluit zich hierbij aan. 'Als we instemmen met de structuurvisie hebben we nog jaren de tijd om beslissingen te nemen', aldus Berendsen.

'Neem een wijs besluit'

Op 19 december moet de gemeenteraad van Montferland beslissen over de structuurvisie voor DocksNLD. De inwoners van Azewijn en Netterden hopen maar op één ding.
'Neem een wijs besluit en denk aan de enorme gevolgen', zegt Christa van Dee van Vereniging Leefbaarheid Netterden. '84 voetbalvelden van 22 meter hoog, beeld u dat eens in', zegt Sandra Braam van de dorpsraad Azewijn. 'Dat moet je niet willen.'

Zie ook: