Nieuws

Witwassen of zwartkijken? Voorlichting aan Arnhemse ondernemers

Een team van het Arnhemse bedrijf CCV ging donderdag de binnenstad in om ondernemers voor te lichten over de 'Wet ter voorkoming van witwassen en Financiering van Terrorisme' en hun plichten daaromtrent. Ze waren onder andere bij Momento, Sugar Hill en Goed Proeven en deelden flyers uit in de Steenstraat. © RTV Arnhem
ARNHEM - Een team van het Arnhemse bedrijf CCV ging donderdag de binnenstad in om ondernemers voor te lichten over de 'Wet ter voorkoming van witwassen en Financiering van Terrorisme' en hun plichten daaromtrent. Ze waren onder andere bij Momento, Sugar Hill en Goed Proeven en deelden flyers uit in de Steenstraat.
CCV is leverancier in betaaloplossingen, zoals bijvoorbeeld pintransacties. Veel winkeliers en restaurants in de binnenstad maken gebruik van hun diensten. Een woordvoerder vertelt: 'Veel ondernemers realiseren zich niet hoe verstrekkend de gevolgen van deze wet kunnen zijn. Het is heel belangrijk dat zij hun gegevens goed aanleveren en hun medewerking verlenen.' 
Het zal geen verrassing zijn dat de wet erop gericht is witwassen en financiering van terrorisme tegen te gaan. Maar de verantwoordelijkheid hiervoor wordt breed neergelegd; zowel het bewust als het onbewust faciliteren ervan wordt beboet en bestraft. Dat geldt niet alleen voor banken, maar voor iedereen die iets in- of verkoopt en zodoende met geldstromen te maken heeft. Instellingen, dienstverleners, bedrijven en ondernemers zijn verplicht te voldoen aan het ‘Ken-Uw-Klant-principe': zij dienen hun klanten en relaties te screenen en te monitoren, om te voorkomen dat er criminele activiteiten zouden kunnen plaatsvinden.
De Autoriteit Financiële Markten, AMF, houdt toezicht op naleving van de wet door bedrijven in de financiële dienstverlening. Binnenkort wordt dit toezicht strenger gehandhaafd. Voor bedrijven in deze sector betekent dit onder andere dat zij precies dienen te weten wie de uiteindelijke belanghebbenden zijn van alle organisaties waar zij zaken mee doen en dat zij moeten controleren bij betalingen of die gegevens bijvoorbeeld overeenkomen op de bankafschriften. Ook is er een meldingsplicht voor afwijkende transacties.
Dat komt ook heel dichtbij. Uit een steekproef van CCV onder hun afnemers is gebleken dat van veel bedrijven de gegevens om de verplichte klantscreening uit te kunnen voeren ontbreken. Met klanten waarvan deze gegevens niet overlegd kunnen worden, dient de samenwerking beëindigd te worden: er mag er geen zakelijke relatie zijn met klanten waarvan dergelijke financiële gegevens onbekend zijn. Dit zou dus voor klanten van CCV, zoals winkels en restaurants, kunnen betekenen dat zij hún klanten niet meer kunnen laten pinnen.
Meer informatie over de wet is te vinden op: