Nieuws

Winterswijk vraagt om gebiedsgerichte aanpak stikstofprobleem

Boze boeren verzamelen zich in Woold.
Winterswijk wil dat minister Schouten niet kiest voor één landelijke aanpak van het stikstofprobleem, maar onderscheid maakt tussen de verschillende Natura 2000-gebieden. De Achterhoekse gemeente telt vier van die beschermde natuurgebieden. © Omroep Gelderland
WINTERSWIJK - Winterswijk wil dat minister Schouten niet kiest voor één landelijke aanpak van het stikstofprobleem, maar onderscheid maakt tussen de verschillende Natura 2000-gebieden. De Achterhoekse gemeente telt vier van die beschermde natuurgebieden.
Gemeente, Ondernemerskring Winterswijk (OWIN) en stichting Waardevol Cultuurlandschap Winterswijk (WCL) pleiten in een brief aan de minister voor maatwerk bij de aanpak van de uitstoot van stikstof in Winterswijk.
In de gemeente gaan boeren en natuur hand in hand en in dat opzicht werd Winterswijk bij de Europese Commissie in Brussel een succesvol voorbeeld van die samenwerking genoemd.

Protesteren

De Winterswijkse boeren kwamen op 10 oktober bijeen in het Wooldse Veen om te protesteren tegen de plannen van het kabinet met betrekking tot de aanpak van de stikstofemissie. In Winterswijk helpen boeren bij het in stand houden van de natuur. Het draagvlak voor maatwerk oftewel een gebiedsgerichte aanpak is in Winterswijk groot.  
Wethouder Inge Klein Gunnewiek onderkent het belang van zowel het 'mooie buitengebied' voor toeristisch Winterswijk als het voortbestaan van de boerenbedrijven, en prijst de samenwerking tussen boeren en WCL: 'Er wordt in goed overleg recht gedaan aan alle belangen.'

Draagvlak

Bernhard Harfsterkamp van WCL vindt dat natuur en landbouw heel goed naast elkaar kunnen bestaan en volgens hem hoeft er eigenlijk niets te veranderen. 'WCL heeft in de afgelopen 25 jaar laten zien goed te kunnen werken met een gebiedsgerichte aanpak, waarbij altijd het uitgangspunt was dat dit alleen mogelijk is als er draagvlak is bij alle betrokkenen in het gebied', aldus Harfsterkamp.
De Wooldse melkveehouder Alfred Scholten hoopt dat minister Schouten ontvankelijk is voor de brief uit Winterswijk: 'Agrariërs hebben de afgelopen jaren de bedrijfsvoering afgestemd op de omgeving. Ook de komende 25 jaar willen we een gezonde agrarische sector overhouden met een goede balans tussen boer en natuur.'

Zie ook:

Dit is een verhaal van De Belofte, ons platform voor gemeentepolitiek. Heb jij nieuws? Tip ons dan hier.
💬 WhatsApp ons!
Heb jij een tip of opmerking voor de redactie? Stuur ons een bericht op 06 - 220 543 52 of stuur een mail: omroep@gld.nl!