Nieuws

Inspectie tikt woonzorgcentrum in Warnsveld op de vingers

Stichting Zorg-wooncentrum den Bouw in Warnsveld schiet ernstig en structureel tekort als het gaat om het veilig en verantwoord omgaan met medicatie. Dat concludeert de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ). © Pixabay
WARNSVELD - Stichting Zorg-wooncentrum den Bouw in Warnsveld schiet ernstig en structureel tekort als het gaat om het veilig en verantwoord omgaan met medicatie. Dat concludeert de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ).
Het zorgwooncentrum is gevestigd aan het Abersonplein in Warnsveld en telt een kleine zestig kamers. Ouderen kunnen er terecht voor verpleging, verzorging en dagopvang. Daarnaast verzorgt de stichting ook thuiszorg bij ruim veertig zelfstandig wonende cliënten in de omgeving. 

Risico's

Doordat Den Bouw ernstig en structureel tekortschiet op het thema medicatieveiligheid kan volgens de inspectie de veiligheid van cliënten in gevaar komen. Medicatieveiligheid houdt in dat cliënten de juiste medicijnen krijgen, op de juiste tijd, in de juiste hoeveelheid en op de de juiste wijze. Volgens de inspectie is dit nu niet het geval en daarom legt zij het woon-zorgcentrum een aanwijzing op.
Een aanwijzing is een bestuursrechtelijke maatregel van de inspectie. Hiermee kan de inspectie een zorgaanbieder verplichten maatregelen te nemen om de zorg te verbeteren. Het doel is dat de instelling zich houdt aan de wet en de normen voor goede zorg. 
Volgens bestuurder Alien Maalderink is Den Bouw samen met onder andere de apotheek en huisartsen inmiddels bezig om kwaliteit van de zorg weer op orde te brengen. 'Hiervoor is een verbeterplan opgesteld en in werking getreden.'
Naast het thema medicatieveiligheid wil de inspectie dat het zorg-wooncentrum ook op drie andere thema’s (persoonsgerichte zorg, deskundige zorgverlener en sturen op kwaliteit en veiligheid) de kwaliteit van de zorg verbetert. Het zorg-wooncentrum moet op deze punten binnen een half jaar een verbeterplan doorvoeren. Volgend jaar toetst de inspectie de resultaten.  

Vervolg

De tekortkomingen op het gebied van medicatieveiligheid moet Den Bouw voor 9 december oplossen. Gebeurt dit niet, dan kan de inspectie een last onder dwangsom of een last onder bestuursdwang opleggen.