Nieuws

Provincie: 'Geen taboe op verwijderen Natura 2000-stempel'

BARCHEM - Er rust geen taboe op het verwijderen van het Natura 2000-label van Natuurgebieden. Dat zegt gedeputeerde Peter Drenth. Het herstellen van Natura 2000-gebieden staat hoog op de agenda's vanwege de stikstofproblematiek. Maar landelijk is de discussie ontstaan of we hele kleine Natura 2000 gebieden nog wel moeten gaan herstellen.
'Wij zijn op dit moment bezig met een totaalpakket. We kijken naar een aanpak die met van alles te maken heeft, dat gaat van bouwen tot werken tot hoe we van a naar b gaan. En hierin kan alles ter discussie komen', zo legt de gedeputeerde uit. 'En dat is ook precies wat Remkes zei, niet alles kan. Dat betekent dat we allemaal over onze eigen schutting heen moeten kijken en dan mag volgens mij niets een taboe zijn.'
Een van de vijftien Natura 2000-gebieden in Gelderland is het natuurgebied Stelkampsveld tussen Borculo en Barchem. De bomenkap ligt hier nog steeds stil nadat boeren vorige week demonstreerden. Zij vrezen de gevolgen van het aanpakken van Natura 2000-gebieden. 
Bekijk de video. De tekst gaat daaronder verder.
Provincie: 'Geen taboe op verwijderen Natura 2000-stempel'

Niet alles kan

Maar, ergens een klein natuurgebied, ofwel postzegelgebied, weghalen, dat lost het stikstofprobleem volgens Drenth niet op. 'Dat is echt complexer dan dat, je moet het wel in samenhang bekijken.' Het Gelders bestuur wil daarom ook eerst alles op een rij zetten en een goede keuze maken zodat over vijf jaar niet weer opnieuw keuzes gemaakt moeten worden. Begin december komt Gelderland met een pakket aan maatregelen.

Herstel Stelkamsveld gestart

Terug naar Stelkampsveld. Het is een glooiend landschap met drassige gebieden. 'Het hoogteverschil en de afwisseling van vochtige graslanden en heide is hier echt uniek en bijzonder', zegt boswachter Doreen Rutgers van Staatsbosbeheer.
We slenteren door het, op dit moment, drassige natuurgebied. 'We gaan dit gebied vergroten. Er zitten nu nog belangrijke waarden in de bodem die maken dat we het gebied kunnen bewaren en uitbreiden.' 

Bomen kappen vs biodiversiteit

De discussie die vorige week in één keer oplaaide toen boeren met trekkers kwamen demonstreren, is de bomenkap. 'Ja we moeten hier inderdaad bomen kappen en dat is voor ons een lastige keus', legt Rutgers uit. 'We hebben aan de ene kant het klimaat en aan de andere kant de biodiversiteit. Hier kiezen we voor de biodiversiteit, maar het aantal bomen dat we hier in omkappen, planten we elders in Gelderland weer aan.'
Foto: Omroep Gelderland
Naast het kappen van bomen gaat hier nog veel meer gebeuren. Zo worden vennen en het oorspronkelijk reliëf - met hoogten en laagten - hersteld. Ook gaat het grondwaterpeil omhoog. Hier zijn omliggende boeren niet blij mee, maar volgens de provincie worden hier nog steeds gesprekken over gevoerd en is het het sluitstuk van het gehele proces.
Het is nog niet duidelijk wanneer de kapwerkzaamheden worden hervat. De boeren willen dat dat pas gebeurt nadat de provincie de plannen heeft gepresenteerd over hoe de stikstofproblemen in Gelderland wordt aangepakt. De provincie laat weten in gesprek te willen gaan met de protesterende boeren en daarom wordt er nog een informatieavond georganiseerd.

Kan stempel Natura 2000 er eigenlijk wel af?

Hoewel het Stelkampsveld relatief klein is, zijn de herstelwerkzaamheden volgens Peter Drenth hard nodig. 'Ik denk dat we goeie stappen zetten om bij de natuur te beginnen bij het zoeken naar oplossingen.'