Nieuws

Oppositie gemeente Wageningen komt met reële begroting

De oppositiepartijen in de Wageningse gemeenteraad hebben gezamenlijk een aantal wijzigen op de begroting opgesteld omdat in hun ogen het uitgavenpatroon van het college de spuigaten uitloopt. Zo wordt de voorgestelde OZB-verhoging van ruim 12% weer teruggebracht naar een trendmatige verhoging van 2% en worden de plannen van de coalitie even vooruit geschoven. Wageningen kampt met een tekort van bijna 6 miljoen euro.
WAGENINGEN - De oppositiepartijen in de Wageningse gemeenteraad hebben gezamenlijk een aantal wijzigen op de begroting opgesteld omdat in hun ogen het uitgavenpatroon van het college de spuigaten uitloopt. Zo wordt de voorgestelde OZB-verhoging van ruim 12% weer teruggebracht naar een trendmatige verhoging van 2% en worden de plannen van de coalitie even vooruit geschoven. Wageningen kampt met een tekort van bijna 6 miljoen euro.
“We zijn tot deze aangepaste begroting gekomen omdat ook met andere maatregelen de tekorten zijn weg te werken, waardoor de schuldenlast niet op de inwoners wordt afgewenteld”, zegt Bart Rozemeijer, namens de oppositiepartijen. “Het college komt in zijn begroting niet verder dan te vermelden waarop niet bezuinigd mag worden: Maar in plaats van met concrete bezuinigingsvoorstellen te komen, worden lasten zoals OZB, parkeertarieven, het Lexkesveer en diverse leges gewoon verhoogd.”
De oppositiepartijen zoeken de bezuinigingen niet in klimaatmaatregelen, maar meer in het herzien van subsidieregelingen, het vooruitschuiven van investeringen in wegen en fietspaden, aanpassing van het contract met Welsaam en een herijking van de ambities van het college. Met deze aanpassingen draaien de oppositiepartijen ook de bezuinigingen op het openbaar groen en het schoonmaken van de openbare ruimte terug. “Je kunt nou eenmaal niet meer uitgeven dan er binnen komt”, zegt Rozemeijer. “Ook aan het eindeloos verhogen van de lasten voor de inwoners zit een grens.”