Nieuws

Omwonenden zijn tegen de plannen Boei/Van Swaay voor de Aula

Grote bezwaren tegen de ontwerpen van BOEi / van Swaay
Omwonenden hebben grote bezwaren tegen de plannen, die de combinatie Boei/Van Swaay heeft gepresenteerd voor de ontwikkeling van de Aula. In een brief stellen de bewoners van de Otto van Gelreweg, Generaal Foulkesweg en Bevrijdingsstraat, dat zij voor het plan van de Noordereng Groep zijn.
WAGENINGEN - Omwonenden hebben grote bezwaren tegen de plannen, die de combinatie Boei/Van Swaay heeft gepresenteerd voor de ontwikkeling van de Aula. In een brief stellen de bewoners van de Otto van Gelreweg, Generaal Foulkesweg en Bevrijdingsstraat, dat zij voor het plan van de Noordereng Groep zijn.
“Onze buurt is geen centrum annex  uitgaansgebied”, stellen de omwonenden in hun brief. Daarom vrezen zij de culturele bestemming van de Aula, zoals die in de plannen van Boei/van Swaay wordt geschetst. Die laat, zo stellen zij, veel ruimte voor interpretatie en kan leiden tot nachtelijke overlast en veel extra fietsen en auto’s. Ook de bouwplannen op het Ireneplein en achter de Aula, vinden in de ogen van omwonenden geen genade. Die leiden, zo wordt in de brief gesteld, tot veel stenen en  een te hoge dichtheid aan bewoning.
Hierboven het plan van de Noordereng Groep
Volgens de omwonenden behoudt de Aula in het plan van Noordereng haar oorspronkelijke uitstraling en is er geluisterd naar de wensen van de buurt. Daarin spelen het voorkomen van overlast ‘s nachts en tegengaan van extra parkeerdruk een grote rol. De omwonenden willen hun buurt graag leefbaar houden en wijzen op de overlast die zij al ervaren van de studentenverenigingen Ceres en SSR-W. In de brief wordt gesteld, dat het plan van de Noordereng Groep overdag en ’s avonds ook van buiten Wageningen publiek zal trekken, waarvan plaatselijke ondernemers kunnen profiteren.
In de brief, die aan het College van Bestuur van de WUR en aan het College van B en W is gestuurd, zeggen de omwonenden, dat zij nauw betrokken wensen te worden bij de uitwerking van het definitieve plan voor de Aula. In een exclusief interview met RTV Rijnstreek, zei WUR-woordvoerder Simon Vink vorige week, dat de universiteit, als huidige eigenaar van de Aula, direct na één december aanstaande een beslissing neemt. Hierop vooruitlopend stellen de omwonenden in hun brief, dat Boei/Van Swaay een (social)media-offensief heeft gelanceerd richting alle inwoners van Wageningen en richting bezoekers van het Heerenstraattheater in het bijzonder. Citaat: “Wij gaan ervan uit dat u zich niet door dit mediageweld laat leiden in uw beslissing.”
Namens de WUR bevestigt woordvoerder Simon Vink de ontvangst van de brief, maar wenst in dit stadium niet te reageren op de inhoud. Maandagavond 18 november is er in de Aula een voorlichtingsavond, waarop alle betrokken partijen aanwezig zullen zijn.