Nieuws

Arie-Willem Bijl voorgedragen als tijdelijke vervanger voor wethouder Anne Janssen

De PvdA Wageningen heeft Arie-Willem Bijl voorgedragen als tijdelijke wethouder in Wageningen. Als de gemeenteraad instemt met zijn voordracht, gaat hij wethouder Anne Janssen vervangen tijdens haar zwangerschaps- en bevallingsverlof. Met zijn aanstelling blijft de bestuurlijke continuïteit gewaarborgd. Arie-Willem Bijl zal zich bezig gaan houden met Wonen, Ruimtelijke Ordening en Cultuur. De gemeenteraad neemt naar verwachting op maandag 25 november een besluit over zijn tijdelijke aanstelling.
WAGENINGEN - De PvdA Wageningen heeft Arie-Willem Bijl voorgedragen als tijdelijke wethouder in Wageningen. Als de gemeenteraad instemt met zijn voordracht, gaat hij wethouder Anne Janssen vervangen tijdens haar zwangerschaps- en bevallingsverlof. Met zijn aanstelling blijft de bestuurlijke continuïteit gewaarborgd. Arie-Willem Bijl zal zich bezig gaan houden met Wonen, Ruimtelijke Ordening en Cultuur. De gemeenteraad neemt naar verwachting op maandag 25 november een besluit over zijn tijdelijke aanstelling.
PvdA Wageningen is blij dat Arie-Willem Bijl bereid is Anne Janssen te vervangen. Fractievoorzitter Jan Willem Kamerman: “Arie-Willem heeft ruime ervaring in de gemeentelijke politiek. Zo is hij van 1999 t/m 2006 wethouder geweest voor de PvdA in Almere. Daarnaast heeft hij veel inhoudelijke kennis over wonen en ruimtelijke ordening, belangrijke onderwerpen die hij gaat waarnemen en waar forse opgaven liggen de komende tijd. Ik heb er alle vertrouwen in dat hij de ingezette lijn van Anne Janssen goed kan voortzetten.”
Arie-Willem Bijl start bij een positief besluit van de gemeenteraad op 13 januari 2020. Hij zal zich onder meer bezig gaan houden met de uitvoering van de woningmarktstrategie met als focus het ontwikkelen van meer betaalbare woningen in Wageningen, een aantal grote ruimtelijke ontwikkelingen zoals de Dreijen en het afronden van het Cultuur Actieplan. Wethouder Peter de Haan neemt de Warmtetransitie tijdelijk waar. Dit sluit aan bij het onderwerp Klimaat dat hij al doet. Beide onderwerpen kunnen elkaar versterken.
Het college van B&W heeft aan aantal belangrijke uitdagingen het komende jaar, waaronder de uitvoering van het pakket aan bezuinigingen, waar deze maand door de Raad over besloten wordt, en de voorbereiding van 75 jaar vrijheid in 2020. Gegeven het feit dat er daarnaast op korte termijn een opvolger van Dennis Gudden start, denken we dat de bestuurlijke continuïteit het beste gewaarborgd blijft met een College dat op volle sterkte aan de slag kan.