Nieuws

Plan nieuwe winkelpoort Tiel afgeblazen om aardgasaansluiting

TIEL - Het lukt maar niet om de vervallen hoek aan de ingang van de Tielse winkelstraat de Voorstad leven in te blazen. De gemeente heeft deze week het plan om er een winkel en appartementen te bouwen afgekeurd. Er wordt namelijk niet aardgasvrij gebouwd en dat moet wél, stelt de gemeente. Volgens de ontwikkelaar wordt het plan op die manier onhaalbaar.
Al jaren is er overleg tussen Witte Steen Ontwikkelaars en de gemeente over de nieuwbouw op de hoek van de Oliemolenwal en de Voorstad in Tiel. De vervallen locatie staat precies aan de kop van de Santwijckse Poort, die de gemeente als belangrijke winkelpoort heeft aangewezen.
Sinds dit jaar is het bij nieuwbouw verplicht aardgasvrij te bouwen. Tot dit jaar gold een overgangsregeling voor oudere plannen, maar het plan voor de Voorstad liet te lang op zich wachten om hiervan gebruik te kunnen maken.

Donderslag

Het besluit dat de bouw echt zonder aardgasaansluiting moeten, komt voor ontwikkelaar Arne Witte als een donderslag bij heldere hemel. 'We weten dat vanaf dit jaar voor onze nieuwbouwprojecten geldt dat er aardgasvrij gebouwd moet worden', aldus Witte.
'Maar dit is een project uit het verleden waar we al zo lang mee bezig zijn. Ook ambtelijk, met de gemeente Tiel. Niemand heeft ooit gezegd dat het niet zou lukken. Er ligt al aardgas voor de woonhuizen die er staan. Daarbij is het voor Tiel als winkelstad van groot belang dat daar wat gaat gebeuren.'
Om die reden had Witte om een ontheffing gevraagd voor het aardgasvrij bouwen. Deze kan om een aantal redenen verleend worden: als het bijvoorbeeld technisch niet mogelijk is, of als het project zou verhinderen dat de hele wijk later van het aardgas af kan.
Volgens Tiel is het in ieder geval technisch prima mogelijk om de nieuwbouw zonder aardgas te realiseren.

Maatschappelijk belang

Ook wanneer de kosten zó hoog zijn dat de bouw niet door kan gaan, kan de gemeente een ontheffing verlenen. Maar dan moet er wel een maatschappelijke noodzaak zijn voor het gebouw. En die noodzaak is er volgens de gemeente Tiel niet.
'Er zijn voldoende winkels en appartementen in Tiel', stelt het college van burgemeester en wethouders. 'Het staat Witte Steen Ontwikkelaars vrij om de locatie te ontwikkelen binnen de wettelijke mogelijkheden. Het staat hen ook vrij de locatie niet te ontwikkelen.'

Subsidie

Witte begrijpt daar niets van. 'Het maatschappelijk belang van deze locatie is altijd onderkend. We hebben op voorspraak van de gemeente een potje van 200.000 euro subsidie van de provincie bewerkstelligd, vanwege het maatschappelijk belang. Dat wordt nu tenietgedaan.'
'Het is technisch natuurlijk mogelijk om aardgasvrij te bouwen, maar dat zorgt voor een substantiële verhoging van de bouwkosten. We willen ook iets moois neerzetten en dat is zo economisch niet haalbaar.'