Nieuws

Begroting Ede: 'Tekort op zorg blijft aandachtspunt'

Het proces om te komen tot een begroting met een financieel duurzaam perspectief was niet eenvoudig volgens wethouder financiën Leon Meijer. © Archief omroep Ede
EDE - Het proces om te komen tot een begroting met een financieel duurzaam perspectief was niet eenvoudig volgens wethouder financiën Leon Meijer.
'We hebben als college keuzes gemaakt, wat betekent dat we sommige ambities bijstellen om de financiën op orde te houden. Nu en in de toekomst. Samen met partners uit de samenleving is afgelopen jaar al veel bereikt, maar we staan nog steeds voor grote opgaven in Ede', stelt Meijer.
Er zijn flinke tekorten op de zorg waarvoor we vanuit het Rijk onvoldoende gecompenseerd worden. 'Daarnaast werken we natuurlijk hard aan onze duurzaamheidsambitie, aan gezond en duurzaam voedsel voor iedereen, aan de ontwikkeling van het landelijk gebied en nog veel meer. Allemaal belangrijke thema’s die geld kosten. Door de keuzes binnen deze begroting kunnen we blijven werken aan de toekomst van Ede en de juiste zorg bieden aan de inwoners die dat nodig hebben.'

Waar gaat het geld naar toe?

In de begroting 2020 - 2023 geeft de gemeente aan waar zij de komende jaren haar geld aan uitgeeft. Om een beeld te geven over hoeveel geld dit gaat; de begroting van de gemeente gaat over een kleine 410 miljoen euro. Bijna de helft hiervan gaat om in zorg thema’s, denk aan maatschappelijke ondersteuning en de jeugdzorg. Naast geld voor de zorg en overige wettelijke taken investeert de gemeente ook in andere thema’s voor de toekomst van Ede, enkele voorbeelden;
  • de leefbaarheid in Ede door het toevoegen van meer groen.
  • Samen met partners uit de samenleving wordt een lokaal sportakkoord opgesteld.
  • In 2020 wordt het fietsplan verder uitgevoerd.
  • Inzetten op energiebesparing en duurzame energieopwekking.
  • Op het gebied van veiligheid wordt met name geïnvesteerd in veilige wijken en een veilig uitgaansgebied.

Keuzes

Soms moeten er volgens de gemeente moeilijke keuzes gemaakt worden. 'Door deze keuzes blijft Ede financieel gezond en voorkomen we maatregelen zoals het sluiten van bibliotheken of het verhogen van de OZB. Ook is de afgelopen periode de huidige begroting kritisch onder de loep genomen. Doel hiervan is structureel geld bezuinigen door zaken anders in te richten of op een andere manier uit te voeren. Daarnaast is gewerkt aan een pakket van maatregelen binnen de zorg om de transformatie te realiseren en de begroting van de zorg duurzaam en gezond te maken. 'Ondanks alle maatregelen en keuzes blijft het tekort op de zorg een aandachtspunt. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten voert hierover gesprekken met het Rijk. 'We zijn positief gestemd dat we hier uitgaan komen.'

Het vervolg

De begroting is goedgekeurd door het college van burgemeester en wethouders. In oktober en november gaat de gemeenteraad de begroting bespreken om hier vervolgens een besluit over te nemen.