Nieuws

Heumen: 'Begroting onder vals gesternte opnieuw opgesteld'

Dat viel tegen, afgelopen voorjaar. Het geld dat Heumen van het Rijk ontving in de zogenoemde meicirculaire - voor de uitvoering van taken als de jeugdzorg - viel ineens acht ton lager uit. Een aanzienlijk bedrag op een totale begroting van 40 miljoen euro. © Omroep Gelderland
MALDEN - Dat viel tegen, afgelopen voorjaar. Het geld dat Heumen van het Rijk ontving in de zogenoemde meicirculaire - voor de uitvoering van taken als de jeugdzorg - viel ineens acht ton lager uit. Een aanzienlijk bedrag op een totale begroting van 40 miljoen euro.
'De programmabegroting voor de komende jaren was opgesteld onder een vals gesternte', zegt wethouder Maarten Schoenaker. Want na die tegenvallende meicirculaire moesten veel dingen aangepast worden.
Volgens wethouder Schoenaker is het echter gelukt en krijgt Heumen het nog steeds voor elkaar belangrijke doelstellingen te verwezenlijken.

Dorpsverbinders blijven

Zo gaat Heumen door met de zogenoemde dorpsverbinders: mensen die inwoners, vrijwilligers en professionals met elkaar in contact brengen. Zodat bijvoorbeeld een oudere die eropuit wil een maatje kan vinden om hem daarbij te helpen. Niet alleen maatschappelijk gezien belangrijk, zo vindt wethouder Schoenaker, maar deze 'preventieve zorg' voorkomt op de lange termijn ook zware zorg en dus kosten.
Heumen gaat ook door met participatiecoaches die mensen uit de bijstand helpen te integreren in de maatschappij, bijvoorbeeld door gezamenlijk te sporten of te wandelen. En de formulierenbrigade die mensen helpt met het invullen van moeilijk papierwerk blijft ook in stand.

'Duurzaamheid moet zich wel terugverdienen'

De verduurzaming van het eigen vastgoed ziet de gemeente nu niet meer alleen als uitgaven, maar ook als investeringen die zichzelf terugverdienen in lagere energiekosten. Dat betekent dus wel dat er nu extra kritisch gekeken wordt naar het soort maatregelen: alleen die ingrepen die zich terugverdienen worden gedaan.
Een oplossing vinden voor de onveilige verkeerssituatie op de Looistraat blijft eveneens op de agenda. Daar rijdt veel hardrijdend sluipverkeer te midden van zwaar landbouwverkeer. En dat allemaal in de nabijheid van een school. Het geld voor een eventuele oplossing blijft beschikbaar.

'Verenigingen onmisbaar voor sociale samenhang'

Het vervoer voor mensen die in de wmo zitten kan soms wel wat goedkoper, denkt het college. Daarvoor wil ze het oude 'Vervoer op maat' weer in het leven roepen, waarbij vrijwilligers klaar staan voor kleine lokale ritjes. Dat is een stuk goedkoper dan gebruikmaken van de regionale vervoersdienst Avan met een ritprijs van 27 euro.
Bezuinigingen op sportclubs en andere verenigingen, waarover een tijd onrust was in de gemeente Heumen, zijn volgens wethouder Schoenaker niet aan de orde. 'Die verenigingen zijn onmisbaar voor de sociale samenhang in onze gemeente.'

'OZB kón eigenlijk niet meer omhoog'

En waar andere gemeentes vaak naar verhoging van de OZB grijpen om een begroting rond te krijgen, laat het college van Heumen die belasting ongemoeid. Maar dat kon ook haast niet anders, geeft wethouder Schoenaker toe, want Heumen kreeg van de provincie Gelderland al een standje dat de OZB daar wel erg hoog ligt in vergelijking met andere gemeentes.
Waar wél verhogingen te verwachten zijn, is bij de afvalstoffenheffing en zaken als bouwvergunningen. Maar dat is dan wel weer in lijn met het beleid van de gemeente dat die leges kostendekkend moeten zijn.
De ambitie om het onderhoud in de openbare ruimte deze collegeperiode wat extra aan te pakken is noodgedwongen teruggeschroefd. Op den duur zullen de kosten daarbij wel toenemen, denkt de wethouder, omdat de gemeente geen bestrijdingsmiddelen meer mag gebruiken.
💬 WhatsApp ons!
Heb jij een tip of opmerking? Stuur ons een bericht op 06 - 220 543 52 of stuur een mail: omroep@gld.nl!