Nieuws

Wooldse Veen en andere kwetsbare natuur krijgt hoge prioriteit van kabinet bij aanpak stikstof

Minister Carola Schouten lichtte vrijdag haar plannen toe.
Het kabinet neemt uiteenlopende maatregelen om de stikstofschade in Nederland terug te dringen. Er komt extra geld op tafel om boeren bij natuurgebieden uit te kopen. Het gaat om honderden miljoenen euro's. Ook zullen er nieuwe bossen worden geplant en streeft het kabinet naar meer boerennatuur. © ANP
ARNHEM - Het kabinet neemt uiteenlopende maatregelen om de stikstofschade in Nederland terug te dringen. Er komt extra geld op tafel om boeren bij natuurgebieden uit te kopen. Het gaat om honderden miljoenen euro's. Ook zullen er nieuwe bossen worden geplant en streeft het kabinet naar meer boerennatuur.
Het geld is niet alleen bedoeld om boeren een handje te helpen bij een vrijwillige sanering. Ook is een deel van het geld bestemd voor het herstellen van de beschadigde natuur, waaronder in Gelderland. Bovendien gaat op meerdere plekken in Nederland de maximumsnelheid op snelwegen en provinciale wegen omlaag, maar alleen daar waar het zin heeft voor kwetsbare natuur.
Minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit verklaarde vrijdag dat het noodzakelijk is te investeren in direct natuurherstel. Daarbij gaat de meeste aandacht uit naar de zogeheten Natura 2000-gebieden. Daarvan zijn er in Nederland meer dan 160. 
Eén daarvan is het Wooldse Veen in Gelderland. Minister Schouten noemde dat gebied als voorbeeld van een locatie waar hydrologisch herstel moet plaatsvinden. Dat betekent dat het waterpeil aangepast moet worden, zodat de natuur zich goed kan ontwikkelen.
Natura 2000-gebieden in Gelderland
Arkemheen Bekendelle Binnenveld De Bruuk Korenburgerveen Landgoederen Brummeren Lingegebied & Diefdijk-Zuid Loevestein, Pompveld & Kornsche Boezem Rijntakken Sint Jansberg Stelkampsveld Veluwe Veluwerandmeren Willinks Weust Wooldse Veen
Het kabinet wil ook dat het landschap verandert. Minister Schouten sprak over bufferzones tussen de intensieve landbouw en bijzondere natuurgebieden. Daarnaast wil ze dat er in de landbouwsector meer rekening wordt gehouden met de natuur. Ze heeft het daarbij over natuurinclusieve landbouw en boerennatuur. Daarnaast worden er nieuwe 'klimaatbossen' aangelegd.
Veel van de plannen zijn nog niet concreet. De komende tijd zal er veel overleg zijn met provincies, gemeenten en waterschappen om te kijken waar welke maatregelen nodig zijn. Maar het is duidelijk dat de boeren en wegen in de buurt van Natura 2000-gebieden de hoogste prioriteit hebben bij het kabinet.
💬 WhatsApp ons!
Heb jij een tip of opmerking voor de redactie? Stuur ons een bericht op 06 - 220 543 52 of stuur een mail: omroep@gld.nl!