Nieuws

Medel is hot maar kan op zijn vroegst eind 2020 verder

Bedrijventerrein Medel bij Tiel kan op zijn vroegst eind 2020 gaan uitbreiden. De vraag is groot maar door de problemen met het stikstofbeleid moet een nieuw bestemmingsplan gemaakt worden. Medel zou met 'enkele overzichtelijke planaanpassingen' weer aan de regels voldoen. © Pixabay
ECHTELD - Bedrijventerrein Medel bij Tiel kan op zijn vroegst eind 2020 gaan uitbreiden. De vraag is groot maar door de problemen met het stikstofbeleid moet een nieuw bestemmingsplan gemaakt worden. Medel zou met 'enkele overzichtelijke planaanpassingen' weer aan de regels voldoen.
Bedrijventerrein Medel is met name bedoeld voor grote bedrijven in de logistieke sector. Volgens directeur Nanne Zwiep is daar een enorme vraag naar. Bij een recente bijeenkomst over de toekomst van Tiel waarbij ook de logistieke sector aan bod kwam, liet Zwiep zich ontvallen dat hij de ruim vijftig hectare bedrijventerrein die er in de plannen nog bij moet komen al drie keer had kunnen verkopen, als het bestemmingsplan rond was geweest.
Maar dit bestemmingsplan is door de Raad van State vernietigt, omdat er gebruik is gemaakt van het landelijke Programma Aanpak Stikstof. Door dit programma konden projecten die eigenlijk voor te veel stikstofneerslag op waardevolle natuurgebieden zorgen, toch doorgaan.

Maatregelen tegen stikstof

Omdat Medel deze uitspraak al aan zag komen, is een nieuwe berekening gemaakt van de stikstofuitstoot en neerslag op natuurgebieden. Hieruit is geconcludeerd dat de uitbreiding van Medel niet leidt tot aantasting van natuurgebieden. Maar ook deze berekening is door de Raad van State naar de prullenbak verwezen. Er moeten maatregelen getroffen worden waarvan vaststaat dat deze ervoor zorgen dat er geen negatieve gevolgen voor beschermde natuurgebieden zijn.
De directie van Medel stelt dat dit met 'enkele overzichtelijke planaanpassingen' gerealiseerd kan worden. Zwiep wil geen voorschot nemen op wat deze aanpassingen zijn. Dit wordt momenteel onderzocht. Gedacht kan worden aan zaken als gasloos bouwen, het reduceren van het aantal toegestane voertuigen of aanvullende eisen stellen aan de uitstoot daarvan. Ook het kleiner maken van de beoogde uitbreiding is een optie, al lijkt dat met de huidige vraag niet waarschijnlijk.

Bezwaren

Het nieuwe bestemmingsplan kan naar verwachting in maart 2020 worden vastgesteld. Waarschijnlijk wordt er dan net als eerder bezwaar gemaakt door een aantal omwonenden en organisaties. Sommige van hun bezwaren zijn nog niet behandeld door de Raad van State omdat het bestemmingsplan vanwege de stikstofregelingen al vernietigd is. Als alles voor Medel positief verloopt kan het plan eind 2020 onherroepelijk worden.