Nieuws

'Polenpark' Kesteren waarschijnlijk kleiner van opzet

Het plan om een woonpark voor honderden arbeidsmigranten in te richten bij recreatiepark Rijk van Batouwe in Kesteren wordt waarschijnlijk kleiner van opzet en moet op de plek van de huidige bebouwing plaatsvinden. Maar het plan past wel goed in wat de gemeente Neder-Betuwe wil met de huisvesting van de veelal Poolse werknemers in de gemeente. © Omroep Gelderland
KESTEREN - Het plan om een woonpark voor honderden arbeidsmigranten in te richten bij recreatiepark Rijk van Batouwe in Kesteren wordt waarschijnlijk kleiner van opzet en moet op de plek van de huidige bebouwing plaatsvinden. Maar het plan past wel goed in wat de gemeente Neder-Betuwe wil met de huisvesting van de veelal Poolse werknemers in de gemeente.
Zoals veel gemeenten in Rivierenland heeft Neder-Betuwe zichzelf de opdracht gesteld om de huisvesting van buitenlandse werknemers beter te regelen. In de eerste plaats voor de werknemers zelf. In dat kader is in april van dit jaar een plan gepresenteerd om bij recreatiepark Rijk van Batouwe een woonpark met allerlei voorzieningen voor zo'n vijfhonderd arbeidsmigranten aan te leggen. Dit stuitte op protest van omwonenden.
De gemeente heeft daarom een klankbordgroep voor overleg ingesteld en heeft ondertussen gewerkt aan een beleidsplan voor waar de huisvesting van arbeidsmigranten in de gemeente aan zou moeten voldoen. Daarin is een kaart opgenomen met de wenselijke spreiding van de buitenlandse werknemers over de verschillende dorpen. Op de plek van Rijk van Batouwe ziet de gemeente nu het liefst woonruimte voor zo'n driehonderd arbeidsmigranten. Naar schatting verblijven er op dit moment al zo'n tweehonderd buitenlandse werknemers op het recreatiepark.

Spuitzones

Het woonpark zou moeten komen op een nog onbebouwd aangrenzend stuk grond van Rijk van Batouwe. Aanwonenden maken bezwaar tegen bebouwing van deze grond en het in hun ogen hoge aantal arbeidsmigranten dat er zou komen. Het lijkt erop dat de gemeente aan deze bezwaren tegemoet komt. In het beleidsplan staat dat het in verband met spuitzones ook noodzakelijk is om het plan voor het park op het huidige bebouwde gedeelte uit te voeren.
Daarbij wordt opgemerkt dat het om tijdelijke huisvesting gaat en dat voor de langere termijn gekeken moet worden naar de ontwikkeling van de toeristische recreatieve functie van het park. Een woordvoerder van de gemeente laat weten dat het aantal van driehonderd plaatsen een schatting is. Verder wil de gemeente nog weinig kwijt over de aanpassingen in de plannen.
'Op korte termijn is er een bijeenkomst met klankbordgroep De Batouwe', laat de woordvoerder weten. 'Daarin zijn de gemeenten Neder-Betuwe en Buren vertegenwoordigd, aan afvaardiging van de eigenaar van het park en een afvaardiging van de buurtbewoners. Met elkaar wordt gekeken hoe het park moet worden ingericht.'

Belasting

In het beleidsplan zijn uitgangspunten opgesteld om te komen tot een goede huisvesting van de circa achthonderd arbeidsmigranten die continu in Neder-Betuwe verblijven en nog eens ongeveer duizend seizoensarbeiders. Hiervoor zijn ook afspraken gemaakt met de uitzendbureaus. Een belangrijke bepaling is bijvoorbeeld dat werknemers die langer dan vier maanden blijven zich inschrijven bij de gemeente. Werknemers die korter blijven moeten geregistreerd worden en er moet verblijfsbelasting voor hen worden afgedragen.
Bij een inventarisatie eerder dit jaar zijn in alle dorpen van de gemeente een kleine zestig locaties gevonden waar ongeveer achthonderd arbeidsmigranten kunnen wonen. Het gaat om stacaravans en chalets op recreatieparken, bedrijfsgebouwen, agrarische bedrijven en in reguliere woningen die kamergewijs worden verhuurd. Voor de helft van de locaties is een woonbestemming. De andere zijn dus in ieder geval illegaal. Verder constateert het onderzoeksbureau dat de huisvesting vaak niet voldoet aan brandveiligheidseisen en minimale woonkwaliteit.

Illegaal

Om dat te veranderen gaat de gemeente agrarische bedrijven aanschrijven dat zij een vergunning moeten aanvragen voor de huisvesting van hun seizoenswerknemers en dat zij verblijfsbelasting moeten betalen. Wat betreft huisvesting voor de middellange termijn gaat de gemeente ook meer controleren op zaken als brandveiligheid. Op het moment dat er voldoende woonruimte beschikbaar is, gaat Neder-Betuwe plekken waar illegaal gewoond wordt opheffen. Met werkgevers worden afspraken gemaakt om op dat moment ook verkamerde woningen weer beschikbaar te stellen voor de reguliere markt.
Plannen voor een specifiek woonpark zoals dat van Rijk van Batouwe lijken een goede kans te maken. De gemeente wil hiermee experimenteren door tijdelijke vergunningen af te geven voor een periode van vijf tot maximaal vijftien jaar. Er zou op dit moment al een aantal aanvragen in de gemeente zijn. Neder-Betuwe vindt het in principe onwenselijk dat werknemers op recreatieparken, bedrijventerreinen of in verkamerde woningen in de dorpen verblijven.
Het college van Neder-Betuwe licht donderdag 3 oktober tijdens de college-informatieavond het beleidsplan toe. Het wordt voorgelegd aan de gemeenteraad op 5 november.