Nieuws

Regio Foodvalley gaat duurzaam vervoer stimuleren

De deelnemers aan het project
Op 30 september hebben provincie Gelderland, Regio Foodvalley en diverse werkgevers het Mobiliteitsconvenant Regio Foodvalley ondertekend. In dit convenant leggen grote en kleine werkgevers uit de regio afspraken vast over het stimuleren van duurzame mobiliteit van hun werknemers.
WAGENINGEN - Op 30 september hebben provincie Gelderland, Regio Foodvalley en diverse werkgevers het Mobiliteitsconvenant Regio Foodvalley ondertekend. In dit convenant leggen grote en kleine werkgevers uit de regio afspraken vast over het stimuleren van duurzame mobiliteit van hun werknemers.
Doel is uitwisselen en leren van elkaars plannen voor het stimuleren van autodelen, carpoolen, deelfietsen, fiets- en e-bikegebruik en openbaar vervoer. Hiermee verbetert de samenwerking en kiezen meer werknemers voor duurzaam vervoer. Daarmee verbetert ook de bereikbaarheid in de regio. Duurzaamheid en gezonde mobiliteit zijn belangrijke thema’s binnen de Bereikbaarheidsagenda Regio Foodvalley 2018-2022. Het mobiliteitsconvenant geeft verdere invulling aan deze thema’s, door duurzaam reisgedrag van de werknemers te stimuleren.